Màster en infermeria oftalmològica

Presentació

Els pacients amb trastorns oftalmològics requereixen d’una atenció integral per a ells i el seu entorn. El rol de la infermeria en aquesta atenció oftalmològica es concreta en la realització de proves, tècniques i procediments mèdic-quirúrgics.

La infermera participa en els processos assistencials, tant diagnòstics com terapèutics, proporcionant cures integrals al pacient.

La infermeria oftalmològica requereix d’una formació específica per millorar l’eficàcia en tots els àmbits en que actúa i contribuir a una major realització professional. Aquest màster ofereix uns coneixements teòrics i pràctics actualitzats de l’especialitat contribuint a potenciar i desenvolupar la formació continuada de la infermeria.

Organitzat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, compta amb centres oftalmològics de referència d’àmbit estatal, oferint un contingut teòric-pràctic complert.


Informació

Dirigit a: Diplomats o graduats en infermeria.

Titulació: La Universitat de Barcelona expedirà un diploma de Màster en Infermeria Oftalmològica a aquells alumnes que hagin superat les avaluacions i complert els requisits d’assistència.

Objectiu general: Assumir coneixements i habilitats que permetin al personal infermer exercir la seva professió de manera autònoma dins de l’àmbit d’infermeria oftalmològica.

Estructura modular: el curs està estructurat en 9 mòduls d’activitats teòriques, no presencials, que es desenvoluparan de manera virtual mitjançant la plataforma Moodel de la UB i un mòdul de pràcticum amb dos blocs d’activitats pràctiques, presencials, que es portaran a terme en el centre coordinador de l’Institut Català de Retina i en els centres de referència. 

Calendari: del 14 de setembre de 2015 al 16 juny 2016


Inscripció

A partir de l’ 1 d’abril s’ha d’omplir el formulari d’inscripció. S’ha d’accedir a través de l’enllaç que trobareu a l’apartat d’inscripció de la web del curs: www.enfermeriaoftalmologica.com

La documentació s’haurà de portar personalment o enviar-se des del 13 d’abril al 10 de setembre de 2015, de 10 a 13 hores i de 15 a 18 hores de dilluns a Juves, i divendres de 10 a 13 hores.

A l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. Pavelló del Govern, 3a planta, consergeria de l’Hospital Podológico. C/ Feixa Llarga s.s. 08907 – L’Hospitalet de Llobregat.

Currículum vitae.

Fotocòpia compulsada del títol universitari de Diplomat/da o Graduat/da en Infermeria.

Document de sol·licitud de matrícula.

2 fotocòpies del DNI o passaport vigent.

1 fotografia a color, format carnet.


Pla docent

Publica el teu comentari

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAMENT (UE) 2016/679 posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.

Responsables: Institut Català de la Retina, S.L., Institut Català de Cirurgia refractiva, S.L. (en endavant ICR)

Contacte Delegat de Protecció de Dades: C/Pau Alcover nº 67 08017 Barcelona – rgpd@icrcat.com

Finalitat: La finalitat del tractament és gestionar la informació que ens facilita i en cas de disposar del seu consentiment, publicar el testimoni a la nostra web.

Legitimació: La base legal per al present tractament és la sol·licitud realitzada per vostè i el seu consentiment.

Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions en els quals s'organitza ICR, en part o en la seva totalitat. No es comunicarà a tercers.

Drets: En qualsevol moment, vostè por exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades DPD a la direcció establerta facilitada a contacte. També pot revocar els consentiments a altres tractament. També pot sol·licitar més informació al DPD sobre els tractaments realitzats.
En cas que consideri que s'han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

A tots els efectes, l'usuari accepta que l'opinió expressada serà exclusivament responsabilitat seva. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que se’n puguin derivar.
ICR no es farà responsable de l'exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat i legalitat de les dades, informacions o opinions publicades pels usuaris.
ICR es reserva el dret de no publicar totes les opinions dels usuaris.
El nom d'usuari és responsabilitat de l'usuari. ICR no es farà responsable de l'ús il·legal o amb fins il·lícits que altres usuaris puguin fer d'aquest nom d'usuari.

Conservació: Les dades recollides seran conservades durant el temps necessari per a la gestió sol·licitada.

Visita'ns:

ICR Seu Central Ganduxer

C/ Ganduxer, 117
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Pau Alcover

C/ Pau Alcover, 67
08017 Barcelona Veure mapa

ICR Cerignola

C/ Cerignola, 14
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Terrassa

C/ del Nord, 77
08221 Terrassa Veure mapa

Servei d’Oftalmologia ICR a la Clínica Ntra. Sra. del Remei

C/ de l'Escorial,148
08024 Barcelona Veure mapa

Centre Quirúrgic Clínica Bonanova

Pg. de la Bonanova, 22
08022 Barcelona Veure mapa

Proves i tractaments Clínica Bonanova

C/ Mandri, 63
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Seu Central Ganduxer

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 21 hores
Dissabtes de 9 a 14 hores

Com arribar-hi Més informació

ICR Pau Alcover

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 h a 21:00 h.
Dissabte de 8:00 h a 14:00 h.

Com arribar-hi Més informació

ICR Cerignola

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 h a 21:00 h.

Com arribar-hi Més informació

ICR Terrassa

Telèfon 93 736 34 40

Horari:
De dilluns a divendres de 8:30 h a 14 h i de 15 h a 20 h.*

Com arribar-hi Més informació

Servei d’Oftalmologia ICR a la Clínica Ntra. Sra. del Remei

Telèfon 902 10 10 50

Horari:
Dilluns i dijous tarda de 15 h a 20 h i dilluns matí de 8 h a 14 h.

Com arribar-hi Més informació

Centre Quirúrgic Clínica Bonanova

Telèfon 934 34 09 25

Horari:
De dilluns a divendres de 7:30 h a 20:30 h.

Com arribar-hi Més informació

Proves i tractaments Clínica Bonanova

Telèfon 93 434 27 70

Com arribar-hi Més informació