Avís legal

0 . Objecte i acceptació:

El present avís legal regula l’ús del lloc web icrcat.com (en endavant, la web), del qual és TITULAR Institut Català de Retina, S.L. (en endavant ICR,) amb domicili al carrer Pau Alcover, 67 de Barcelona, CIF B-58.194.416 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 24622, Foli 175, Fulla B-42425, Inscripció 26.

L’accés a la web de ICR és totalment voluntària, i qui accedeix a navegar-hi s’atribueix la condició d’usuari de la mateixa, la qual cosa implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.

L’usuari respondrà davant de ICR o davant de tercers, de qualssevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Aximateix, en visitar la pàgina l’usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacons sobre els serveis que apareixen al web són de caràcter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.

En particular, en tractar-se de contingut de caràcter mèdic, l’usuari accepta que la informació present al web no reemplaça sinó complementa la relació metge-pacient. En cas de dubte cal consultar l’equip mèdic.

ICR es reserva el dret a suspendre temporalment, o anul.lar definitivament, sense necessitat de preavís, l’accessibilitat de la seva pàgina web per mantenir-la, reparar-la, actualitzar-la o millorar-la.

Pot transmetre’ns els seus dubtes mitjançant les dades de contacte que figuren a continuació.

1 . Identificació i comunicacions:

ICR, en compliment de la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de les seves dades:

  • Denominació social: Institut Català de Retina, S.L.
  • CIF B-58.194.416
  • Domicili social: Pau Alcover, 67. 08017 Barcelona
  • Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 24622, Foli 175, Fulla B-42425, Inscripció 26
  • Telèfon: 93 378 23 19
  • e-mail: icr@icrcat.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ICR es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

2 . Condicions d’accés i utilització:

Les pàgines de ICR poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de ICR de conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ ordre públic.

La web té com a objectiu principal informar al públic, en general, dels serveis i prestacions sanitàries del centre. ICR declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquest web o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través la web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

3. Política de privacitat:

Quan calgui obtenir informació de la seva part, sempre li demanarem de manera explícita que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades de la web o altres vies seran incorporats a un arxiu de dades de caràcter personals del qual n’és responsable l’ICR

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 abril 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 32/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, ICR cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) referenciat a sota.

ICR adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Informació sobre Protecció de dades de caràcter personal per a pacients d’ICR 

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAMENT (UE) 2016/679, posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.

Responsable:

Institut Català de Retina, S.L

Contacte Delegat de Protecció de Dades: C/Pau Alcover nº 67 08017 Barcelona – rgpd@icrcat.com

Finalitat:  La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre, en part o en la seva totalitat.

Legitimació: La base legal pel present tractament és la sol·licitud de la prestació de serveis de tractament mèdico sanitari i social realitzada pels usuaris del nostre centre.

Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions de l’ICR, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públiques o privades, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. En aquells casos en els quals per raó del seu tractament sigui necessària l’ús d’algun material quirúrgic específic, podran comunicar-se les seves dades personals a les entitats proveïdores, única i exclusivament, amb la finalitat prèviament descrita.

Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant  un escrit dirigit al Delegat de Protecció de dades DPD a l’adreça establerta facilitat en contacte. Pot revocar els consentiments a altres tractaments. També pot demanar més informació al DPD sobre els tractaments realitzats.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.

Conservació: Les dades recollides per a la prestació sanitària seran conservades mentre siguin rellevants conforme la legislació vigent en matèria conservació de la història clínica.

Protecció de dades de caràcter personal en la publicació de comentaris o opinions inserides pels usuaris a la web

L’usuari dona el seu consentiment a la publicació de qualsevol dada de caràcter personal que proporcioni en els comentaris. L’única dada visible per a la resta de participants serà el nom d’usuari. Ni el correu electrònic ni l’IP seran visibles. Aquestes dades s’emmagatzemaran per facilitar l’administració i el compliment del Reglament (UE) 2016/679 i per possibles actuacions per part de les autoritats competents, així com per determinar la responsabilitat de la persona que fa ús del servei.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació reconeguts al Reglament (UE) 2016/679  segons el que es disposa en els paràgrafs anteriors.

Amb caràcter general, l’usuari accepta que l’opinió expressada serà exclusivament sota la seva responsabilitat.

L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que se’n puguin derivar.

ICR no serà responsable de l’exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat i legalitat de les dades, informacions o opinions inserides pels usuaris.

ICR es reserva el dret de no publicar totes les opinions dels usuaris.

El nom d’usuari és responsabilitat de l’usuari. ICR no serà responsable de la utilització il·legal o amb fins il·lícits que altres usuaris puguin fer d’aquest nom d’usuari.

4. Política de cookies:

ICR podrà utilitzar cookies durant la prestació serveis de la web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar la nostra web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, ICR no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador del usuari.

Desactivació de cookies

Atès que les cookies no són pas estrictament necessàries per navegar per aquest lloc web, vostè pot bloquejar-les o deshabilitar-les, total o parcialment, a través de la configuració de les opcions del seu navegador d’internet. Tots els navegadors permeten el canvi de configuració de les cookies. Així mateix, té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de cookies, configurant el seu navegador. Per tal de deshabilitar les cookies modificant la configuració del navegador, pot seguir les instruccions que especifica cada navegador:

5. Limitació de responsabilitat:

La web té com a objectiu principal informar al públic en general dels serveis sanitaris, localització i activitats de ICR, i per això els continguts de la mateixa són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerades com assessorament legal o mèdic.

ICR declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat. Tampoc pot fer-se responsable a ICR de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de ICR als visitants, la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecte a la voluntat d’aquests últims.

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través de la web no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant ICR tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

La informació continguda en la web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, ICR no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

ICR es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts de la web sense prèvia notificació.

ICR no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris de la web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts, o del mal funcionament dels servidors, així com del propi ordinador de l’usuari navegant.

6. Propietat intel·lectual i industrial:

El contingut de la web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de ICR. L’ús indegut del contingut de la web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts de la web de ICR utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en las pàgines web on es trobin els mateixos, excepte aquells que siguin disposats en llicències de Copyleft i similar.

7. Autoria dels continguts mèdics i consells de salut:

El Consell Editorial d’icrcat.com està format per:

  • Joan Nadal Fernández, Gerent d’ICR.
  • Ignasi Jürgens Mestre, Director Mèdic d’ICR, col·legiat n. 27539 pel Col·legi de Metges de Barcelona, Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en retina i patologia vitreoretinal.
  • Laura Gómez Farrés, Olga Sant Barba, Ona Serra Forns i Marina Villegas Milà, de l’equip de Comunicació d’ICR. Tots els continguts d’aquest web han estat elaborats per l’equip de comunicació d’ICR, revisats pels responsables mèdics de l’especialitat corresponent i validats pel Consell Editorial. En els continguts de caràcter mèdic s’indica el doctor responsable de la revisió i la data de l’última actualització.

En cap cas, els continguts mèdics dirigits a la població general pretenen substituir el consell mèdic, sinó complementar la relació metge-pacient.

Consulti sempre el seu metge abans de prendre una decisió pel que fa el seu cas particular.

8. Transparència:

Aquest web no rep finançament extern de cap tipus.

El cost operatiu i de manteniment del web forma part de les despeses generals de l’Institut Català de Retina i de l’Institut Català de Cirurgia Refractiva.

9. Política publicitària:

Aquest web no admet cap tipus de publicitat d’altres organitzacions.

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.

Visita'ns:

ICR Seu Central Ganduxer

C/ Ganduxer, 117
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Pau Alcover

C/ Pau Alcover, 67
08017 Barcelona Veure mapa

ICR Cerignola

C/ Cerignola, 14
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Terrassa

C/ del Nord, 77
08221 Terrassa Veure mapa

Servei d’Oftalmologia ICR a la Clínica Ntra. Sra. del Remei

C/ de l'Escorial,148
08024 Barcelona Veure mapa

Centre Quirúrgic Clínica Bonanova

Pg. de la Bonanova, 22
08022 Barcelona Veure mapa

Proves i tractaments Clínica Bonanova

C/ Mandri, 63
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Seu Central Ganduxer

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 21 hores
Dissabtes de 9 a 14 hores

Com arribar-hi Més informació

ICR Pau Alcover

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 h a 21:00 h.
Dissabte de 8:00 h a 14:00 h.

Com arribar-hi Més informació

ICR Cerignola

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 h a 21:00 h.

Com arribar-hi Més informació

ICR Terrassa

Telèfon 93 736 34 40

Horari:
De dilluns a divendres de 8:30 h a 14 h i de 15 h a 20 h.*

Com arribar-hi Més informació

Servei d’Oftalmologia ICR a la Clínica Ntra. Sra. del Remei

Telèfon 902 10 10 50

Horari:
Dilluns i dijous tarda de 15 h a 20 h i dilluns matí de 8 h a 14 h.

Com arribar-hi Més informació

Centre Quirúrgic Clínica Bonanova

Telèfon 934 34 09 25

Horari:
De dilluns a divendres de 7:30 h a 20:30 h.

Com arribar-hi Més informació

Proves i tractaments Clínica Bonanova

Telèfon 93 434 27 70

Com arribar-hi Més informació