cirurgia refractiva

  D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAGMENTO (UE) 2016/679 posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.Responsables: Institut Català de la Retina, S.L., Institut Català de Cirurgia refractiva, S.L. (en endavant ICR) Contacte Delegat de Protecció de Dades: C/Pau Alcover nº 67 08017 Barcelona Finalitat: La finalitat del tractament és proporcionar-li la informació que ens sol·licita. Legitimació: La base legal per al present tractament és la sol·licitud realitzada per vostè. Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions en els quals s'organitza ICR, en part o en la seva totalitat. No es comunicaran a tercers. Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades DPD a la direcció establerta facilitada a contacte. També pot revocar els consentiments a altres tractaments. També pot sol·licitar més informació al DPD sobre els tractaments realitzats. En cas que consideri que s'han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent. Conservació: Les dades recollides seran conservades durant els temps necessari per a la gestió sol·licitada, amb un màxim de 30 dies.

  A partir de 875€, en funció de la tècnica i segons criteri mèdic. Deixa’ns les teves dades i et trucarem per informar-te de tots els detalls.

  Professionals d’oftalmologia i cirurgia líders en el sector.

  Finançament a 12 mesos sense interessosConsulta’ns.

  Què és la cirurgia refractiva?

  La cirurgia refractiva o de correcció visual és un conjunt de procediments quirúrgics oftalmològics que tenen com a objectiu corregir defectes refractius, com ara la miopia, la hipermetropia, l’astigmatisme i la presbícia o vista cansada per aconseguir una bona qualitat visual i evitar dependre de l’ús d’ulleres o lents de contacte.

  Les tècniques que emprem en cirurgia refractiva es poden dividir en dos grups principals: les tècniques de superfície, en les quals s’actua sobre la còrnia, i les tècniques intraoculars, en les quals s’actua dins l’ull i s’implanta una lent.

  La independència de la correcció òptica (ulleres o lents de contacte) millora la nostra qualitat de vida.

  Tecnologia per a la correcció visual

  Monovisió avançada

  Correcció quirúrgica de la presbícia. La monovisió és una estratègia d’enfocament de l’operació que consisteix a repartir la visió dels ulls de manera que un enfocarà en la visió de prop i un altre en la visió de lluny. Aquesta estrategia es duu a la pràctica o bé amb làser d’excimer, o mitjançant la tècnica LASIK o LASEK/PRK.

  Implants intracorneals

  Quan parlem d’implants intracorneals, parlem d’elements que col·loquem al gruix de la còrnia. Bàsicament utilitzem els anells intracorneals, que tenen com a finalitat modificar la curvatura i potència refractiva de la còrnia. Aquesta tècnica es realitza amb les tecnologies més avançades, com ara el làser de femtosegon.

  Queratotomia astigmàtica

  La queratotomia astigmàtica està indicada per a la correcció d’astigmatismes elevats. És una tècnica que es realitza amb les tecnologies més avançades, com ara el làser de femtosegon, que consisteix a realitzar unes incisions en la còrnia per reduir o controlar l’astigmatisme.

  Pacients

  CIRURGIA LÀSER

  LASIK – FEMTOSEGON

  S’aixeca una fina làmina del teixit corneal superficial amb el làser de femtosegon, una eina d’alta tecnologia que permet una precisió superior a qualsevol altre sistema.

  S’obté un disc o flap que se separa per aplicar el làser d’excímer directament sobre la capa més profunda de la còrnia i, d’aquesta manera, corregir el defecte visual. Finalment, es torna a col·locar el flap.

  Comptem amb els últims avenços tecnològics a nivell mundial per a la cirurgia refractiva: els làsers d’excímer i femtosegon d’última generació.

  PRK i LASEK

  En casos de còrnies primes, graduacions baixes, superfície corneal amb irregularitats, sequedat, etc. utilitzem el que es coneix com a tècniques de superfície.

  Al PRK, s’aplica directament el làser sobre la còrnia per corregir el defecte visual mitjançant l’eliminació d’una capa molt fina i superficial coneguda com a epiteli, sense realitzar cap microtall.

  Al LASEK, la capa eliminada no es retira com en el cas del PRK, sinó que es conserva com a una espècie de membrana protectora.

  Aquestes tècniques estan especialment indicades en casos en els quals la còrnia del pacient és més fina o fràgil de l’habitual.

  CIRURGIA AMB LENTS INTRAOCULARS

  Lents intraoculars fàquiques – ICL i ICL tòriques

  Les ICL donen una qualitat de visió molt elevada i s’adapten als espais de l’ull de manera més fisiològica.

  Les lents intraoculars s’implanten a l’ull sense eliminar el cristal·lí ni modificar-ne cap estructura i estan especialment indicades per a pacients amb miopia, hipermetropia i astigmatisme elevat, així com per a casos en els quals és necessari preservar la còrnia.

  Les ICL solen estar indicades en pacients de fins a 45 anys. Un dels seus avantatges és que es tracta d’una tècnica reversible. A més, s’adapta als espais i característiques de l’ull de manera més fisiològica i arriba fins i tot a corregir diòptries molt elevades.

  Les ICL tòriques permeten, a més, corregir l’astigmatisme.

  Lents multifocals i tòriques: presbícia

  En aquesta tècnica, se substitueix el cristal·lí natural de l’ull per una lent.

  Les lents multifocals reparteixen la llum en diferents punts; les monofocals, proporcionen una qualitat de visió molt bona a una sola distància; les bifocals, proporcionen un focus per a la visió des de lluny i un altre per a la visió de prop; i les trifocals inclouen també un focus per a la visió intermèdia, que permet enfocar correctament sense dependre de les ulleres tant en visió de prop, com a mitja distància, i en visió de lluny.

  Les lents intraoculars tòriques permeten, a més, corregir l’astigmatisme. Les emprem normalment quan els astigmatismes són elevats.

  Les lents intraoculars són el mètode de correcció de la presbícia més utilitzat per la seva seguretat i eficàcia.

  Quins beneficis aporten les lents trifocals?

  Altres tècniques

  Monovisió avançada

  Correcció quirúrgica de la presbícia. La monovisió és una estratègia d’enfocament de l’operació que consisteix a repartir la visió dels ulls de manera que un enfocarà en la visió de prop i un altre en la visió de lluny. Aquesta estrategia es duu a la pràctica o bé amb làser d’excimer, o mitjançant la tècnica LASIK o LASEK/PRK.

  Implants intracorneals

  Quan parlem d’implants intracorneals, parlem d’elements que col·loquem al gruix de la còrnia. Bàsicament utilitzem els anells intracorneals, que tenen com a finalitat modificar la curvatura i potència refractiva de la còrnia. Aquesta tècnica es realitza amb les tecnologies més avançades, com ara el làser de femtosegon.

  Queratotomia astigmàtica

  La queratotomia astigmàtica està indicada per a la correcció d’astigmatismes elevats. És una tècnica que es realitza amb les tecnologies més avançades, com ara el làser de femtosegon, que consisteix a realitzar unes incisions en la còrnia per reduir o controlar l’astigmatisme.

  La Dra. Martí a la seva consulta parla amb una pacient de les seves opcions per realitzar la cirurgia refractiva.

  FINANÇAMENT

  Finançament a 12 mesos sense interessos

  12 mensualitats sense interessos, despeses d’obertura 3,00% a pagar a la primera mensualitat (TIN 0,00% – TAE 5,78%)

  Exemple representatiu per a un préstec de 1.200€ en el termini de 12 mesos. Import de venda al comptat: 1.200€. TIN 0,00% TAE 5,78%. Comissió d’apertura deguda en primer rebut del 3,00% (36€). Cost total del crèdit: 36€. Import total finançat: 1.236€. Primera quota de 136,00€ i 11 mensualitats de 100,00€. Import total degut i preu total a terminis: 1.236,00€.

  Sistema d’amortització francès. Finançament ofert per Sabadell Consumer Finance, SAU. i subjecta a la seva aprovació.

  Disposem de diferents opcions de finaçament en funció de les teves necessitats, consulta’ns per saber-ne més.

  Departament de Cirurgia Refractiva de l’ICR

  El Departament de Cirurgia Refractiva de l’ICR està format per un equip de professionals amb dilatada experiència i reconegut prestigi, dedicats exclusivament a l’estudi i tractament quirúrgic dels problemes refractius oculars, amb àmplia experiència en l’especialitat i vinculats a diverses societats científiques. Tots ells participen regularment en congressos i reunions mèdiques tant a nivell nacional, com internacional, així com en projectes de recerca i desenvolupament.

  Experiència, tecnologia i qualitat mèdica i humana.

  Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 05/06/2024

  Tens algun dubte?

  Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.