Dr. Pedrell a consulta de cataractes

Sol·licita informació sense compromís

  D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAGMENTO (UE) 2016/679 posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.Responsables: Institut Català de la Retina, S.L., Institut Català de Cirurgia refractiva, S.L. (en endavant ICR) Contacte Delegat de Protecció de Dades: C/Pau Alcover nº 67 08017 Barcelona Finalitat: La finalitat del tractament és proporcionar-li la informació que ens sol·licita. Legitimació: La base legal per al present tractament és la sol·licitud realitzada per vostè. Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions en els quals s'organitza ICR, en part o en la seva totalitat. No es comunicaran a tercers. Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades DPD a la direcció establerta facilitada a contacte. També pot revocar els consentiments a altres tractaments. També pot sol·licitar més informació al DPD sobre els tractaments realitzats. En cas que consideri que s'han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent. Conservació: Les dades recollides seran conservades durant els temps necessari per a la gestió sol·licitada, amb un màxim de 30 dies.

  Com és la cirurgia de cataractes?

  pictograma sobre la durada aproximada de la cirurgia de cataractes )20 minuts)

  La cirurgia de cataractes és una intervenció breu (d’uns 20 minuts) feta amb anestèsia local.

  Pictograma sobre la facilitat de tornar a casa del pacient de cirurgia de cataractes

  És un procediment ambulatòri: el/la pacient pot tornar a casa el mateix dia pel seu propi peu.

  Pictograma amb un ull i un símbol de recuperació

  El postoperatori és ràpid i indolor.

  Què són les cataractes?

  Una cataracta és una opacificació del cristal·lí, una de les dues lents naturals de l’ull; l’altra és la còrnia. El principal símptoma que presenten les cataractes és una pèrdua visual lenta i progressiva, que té lloc habitualment durant mesos o anys i que pot afectar un ull o tots dos.

  N’hi ha de diferents tipus (nuclear, subcapsular posterior i cortical), però el tractament en tots ells és quirúrgic, en una operació que s’anomena facoemulsificació del cristal·lí.

  Pla detall de pupil·la en cas de cataractes

  Es poden corregir la miopia i la cataracta alhora?

  Sí. Durant l’operació de cataracta cal implantar una lent intraocular, que podem personalitzar per a cada pacient per tal de, a més d’eliminar la cataracta, corregir els defectes refractius de l’ull: miopia, hipermetropia, presbícia (vista cansada) i astigmatisme. D’aquesta manera, després de la cirurgia, el/la pacient recupera la visió que li ha fet perdre la cataracta i a més podria reduir la dependència de les ulleres.

  En funció del tipus de lent intraocular que s’hagi fet servir, en alguns casos el/la pacient podria reduir la dependència de les ulleres després de la cirurgia de cataractes.

  Per què operar-se a l’ICR?

  Equip d’oftalmòlegs i oftalmòlogues amb àmplia experiència i prestigi en l’estudi i el tractament de la cataracta.

  Utilitzem la tecnologia més avançada i incorporem les darreres innovacions contrastades científicament.

  L’ICR és un centre d’oftalmologia integral, que compta amb totes les subespecialitats i un servei d’urgències 24 hores.

  Per què implantem una lent intraocular?

  Les lents trifocals són les lents d’elecció per als pacients que decideixen prescindir de les ulleres després de l’operació, gràcies als excel·lents resultats visuals que proporcionen a totes les distàncies. A l’ICR utilitzem lents trifocals d’última generació, que compten amb un focus per a visió llunyana, intermèdia i propera i, en la seva versió tòrica, permeten a més corregir l’astigmatisme. L’objectiu és que després de la cirurgia la graduació residual de l’ull sigui la mínima possible i el pacient pugui gaudir de la desitjada independència de les ulleres.

  En els casos en què, per les característiques de l’ull, les lents trifocals no siguin la millor opció per a la implantació, hi ha alternatives com les lents de profunditat d’enfocament estesa (o EDOF), que permeten a aquests pacients aconseguir no només una bona agudesa visual de lluny sinó una molt bona visió funcional a distància intermèdia. A l’ICR som pioners en l’ús d’aquest tipus de lents intraoculars i les hem implantat amb molt bons resultats.

  Taula esquemàtica dels tipus de lents per a la cirurgia de cataractes

  Els/les nostres especialistes en cataractes aconsellaran a cada pacient la millor opció en funció de les seves necessitats, estil de vida i antecedents mèdics.

  Què en diuen els pacients que s’han operat a l’ICR?

  L’operació, pas a pas

  La cirurgia de cataracta és una de les operacions més habituals a l’ICR. La realitzem mitjançant un procediment denominat facoemulsificació, que utilitza energia ultrasònica per extreure el cristal·lí opacificat (cataracta) i substituir-lo per una lent intraocular.

  Es tracta d’un procediment ambulatori (sense ingrés hospitalari), que requereix una microincisió de tan sols 2 mm i per la qual utilitzem anestesia tòpica (gotes) juntament amb una sedació lleu. Un cop realitzada l’operació, el pacient pot tornar a casa seva pel seu propi peu.

  Tecnologia avançada per la cirurgia de cataracta

  A l’ICR disposem dels microscopis quirúrgics més avançats, que ens permeten implantar lents intraoculars monofocals i premium (trifocals i tòriques) amb la màxima precisió.

  L’ICR va ser un dels primers centres d’Espanya a comptar amb el sistema Cataract Suite Markerless, el sistema de microscòpia més avançat en cirurgia de cataractes. Amb aquest sistema es redueixen els riscos, ja que la transmissió de dades i marcat es realitza de forma automatitzada.

  També disposem de facoemulsificadors molt segurs que permeten al cirurgià/na actuar amb més precisió, controlar millor la pressió intraocular i fer el procediment de manera eficaç i segura, i el primer aparell òptic per biometria de cataracta.

  Preguntes freqüents

  L’operació de cataractes cura la miopia, la hipermetropia, l’astigmatisme o la presbícia?

  La lent intraocular que s’utilitza per substituir el cristal·lí opacificat permet corregir els problemes de refracció del pacient, com la miopia, la hipermetropia, la presbícia (vista cansada) o l’astigmatisme. D’aquesta manera i depenent del tipus de lent intraocular triat, el pacient pot reduir o fins i tot eliminar la seva dependència de les ulleres.

  Quins són els símptomes de les cataractes?

  La majoria de cataractes relacionades amb l’edat es desenvolupen de forma gradual pel que, al principi, pot ser que no es percebin símptomes evidents. A mesura que la cataracta va progressant, pot provocar símptomes més perceptibles, com visió borrosa o doble, visió tènue o groguenca dels colors brillants, dificultat per veure-hi de nit o sensibilitat a la llum.

  Quines són les causes de les cataractes?

  Tot i que la causa més freqüent està relacionada amb l’edat i els canvis que fa l’ull de manera natural, les cataractes poden aparèixer després d’un traumatisme, una inflamació o un tumor intraocular, accidents amb alguns fàrmacs i tòxics, malalties oculars degeneratives (com la retinosi pigmentària) o malalties sistèmiques, entre d’altres.

  Com es realitza el diagnòstic?

  Per realitzar el diagnòstic d’una cataracta és necessari acudir a un especialista, el qual us preguntarà pels vostres antecedents (fàrmacs, malalties sistèmiques, traumatismes, malalties oculars…) i us farà un estudi ocular complet, que inclourà proves com un examen pupil·lar i de refracció, un biomicroscòpia, una tonometria i un estudi del fons d’ull entre d’altres.

  Quant val la cirurgia de cataractes?

  Per poder oferir un preu aproximat, cal consultar les condicions per a cada cas amb nosaltres.

  Quant de temps dura la cirurgia de cataractes?

  L’operació de cataractes sol durar, aproximadament, uns 20 minuts. Es tracta d’una intervenció ambulatòria (no necessita ingrés hospitalari), per la qual s’utilitza una anestèsia tòpica (gotes).

  Com és el postoperatori? Quant temps es triga a tornar a fer vida normal?

  El postoperatori de la cirurgia de cataractes sol ser indolor i ocasiona poques molèsties, que desapareixen al cap de pocs dies. Algunes de les molèsties que es poden experimentar són sequedat ocular, sensació de sorra a l’ull, enlluernaments, etc.

  Després de la intervenció ja pot fer-se vida normal, prenent algunes precaucions durant la primera setmana: evitar esforços físics o moviments bruscos, no fregar-se els ulls, procurar dormir cap per amunt o del costat de l’ull no operat, utilitzar ulleres de sol per sortir al carrer i tenir cura de les mesures d’higiene, a més de seguir el tractament i els controls indicats per l’oftalmòleg.

  Pot tenir cataractes un nen?

  Moltes persones creuen que les cataractes només afecten la gent gran. No obstant això, també es donen casos de cataracta infantil. Aquestes cataractes poden ser congènites (estan presents al néixer) o adquirides (apareixen després).

  Com que la visió dels nens està en procés de desenvolupament fins als 8 o 10 anys, si la cataracta infantil no es tracta pot provocar problemes de visió a llarg termini. Per aquest motiu, la detecció i el tractament primerencs poden prevenir una pèrdua de visió permanent.

  El tractament de les cataractes infantils pot variar segons el tipus i gravetat de la cataracta. En alguns casos es requereix una intervenció quirúrgica per retirar la cataracta. En altres, la cirurgia és només el primer pas per a la rehabilitació ocular completa i el tractament ha de prosseguir amb l’objectiu de reparar les connexions entre el cervell i l’ull i que aquest últim aprengui a focalitzar correctament.

  Es poden operar els dos ulls alhora? Quant de temps cal deixar entre l’operació d’un ull i l’altre?

  Tot i que el percentatge de complicacions greus derivades d’una operació de cataractes és baix, si aquestes es produeixen en els dos ulls després d’una cirurgia bilateral poden incapacitar el pacient de forma important. Així, la prudència aconsella esperar uns dies (entre una i dues setmanes) entre la cirurgia d’un ull i de l’altre.

  Només les persones grans tenen cataracta?

  La majoria de casos de cataractes es manifesten a partir dels 50 o 60 anys quan, degut a l’edat, el teixit que forma la lent dels ulls perd flexibilitat, transparència i gruix. Tanmateix, més enllà de l’edat hi ha altres patologies dels ulls, cirurgies oculars prèvies o malalties com la diabetis que poden provocar també la creació de cataractes.

  Quan cal operar-se de cataractes?

  Al contrari del que es creia anteriorment, actualment es recomana realitzar l’operació en el moment en què les cataractes comencin a afectar la visió del pacient. D’aquesta manera s’eviten llargues esperes, pèrdua en la qualitat de vida del pacient i intervencions i postoperatoris complicats.

  Els pacients que tenen cataractes encara en estat incipient i no necessiten cirurgia han d’acudir a una revisió anual o fins i tot més regulars si hi ha una disminució simptomàtica de la visió. Al final però, l’única forma d’eliminar les cataractes i recuperar la visió perduda és la intervenció quirúrgica.

  Què és la cataracta secundària?

  La cataracta secundària és una opacificació de la càpsula posterior del cristal·lí que pot aparèixer després d’uns mesos o anys d’haver-se sotmès a una operació d’extracció de cataractes. Fins a un 20 % dels pacients que s’han sotmès a una extracció de cataractes pot patir-les.

  No és possible saber si un pacient desenvoluparà una cataracta secundària després de l’extracció de cataractes, però la solen desenvolupar, principalment, aquells pacients més joves que s’han sotmès a una intervenció de cataractes.

  El tractament que se sol recomanar després de l’aparició d’una cataracta secundària és la realització d’una capsulotomia, que consisteix a realitzar una incisió a la càpsula posterior amb l’ajuda del Làser YAG.

  És possible fer una operació de cataractes després d’una cirurgia refractiva làser?

  Sí, de fet, ho fem habitualment. En aquests casos simplement és important saber que el pacient ha estat operat de cirurgia refractiva perquè l’oftalmòleg pugui sol·licitar les proves pertinents que li permetin valorar la forma de la còrnia. A continuació, i mitjançant una sèrie de fórmules específiques, es determinarà la potència de la lent que es posarà dins de l’ull durant la cirurgia de cataracta. En cap cas, doncs, la cirurgia refractiva representa cap problema ni suposa cap dificultat afegida a l’hora de realitzar una cirurgia de cataractes.

  És compatible la cirurgia de cataractes amb la DMAE?

  En molts casos probablement sí que seria compatible la DMAE i la cirurgia de cataracta, però s’han de tenir en compte certs factors que ha de valorar l’especialista, com quina de les dues patologies provoca la major part de la pèrdua de visió del pacient o si existeixen altres possibilitats abans que la cirurgia, com un canvi de graduació o unes ulleres d’augment.

  En el cas d’una DMAE seca no existeixen actualment evidències de que sotmetre’s a una cirurgia de cataractes empitjori l’estat d’aquesta condició i en una DMAE humida, que és molt menys freqüent, s’han realitzat estudis sobre el tema però no han estat concloents.

  Pel que fa a aquelles persones que tenen un risc d’incidència elevat de patir DMAE però que encara no manifesten aquesta patologia podem afirmar que actualment no existeixen evidències de que sotmetre’s a la cirurgia de cataractes augmenti el risc de desenvolupar-la.

  Departament de Cataracta de l’ICR

  El Departament de Cataracta de l’ICR està format per un equip de professionals amb una experiència dilatada i de reconegut prestigi, dedicats exclusivament a l’estudi i tractament quirúrgic dels problemes de cataracta, amb àmplia experiència en l’especialitat i vinculats a diverses societats científiques. Tots ells participen regularment en congressos i reunions mèdiques tant a nivell nacional, com internacional, així com en projectes de recerca i desenvolupament.

  Experiència, tecnologia i qualitat mèdica i humana.

  Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 03/07/2024

  Tens algun dubte?

  Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.