Cirurgia de cataractes

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 26/01/2024

Sol·licita informació sense compromís

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAGMENTO (UE) 2016/679 posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.Responsables: Institut Català de la Retina, S.L., Institut Català de Cirurgia refractiva, S.L. (en endavant ICR)

Contacte Delegat de Protecció de Dades: C/Pau Alcover nº 67 08017 Barcelona

Finalitat: La finalitat del tractament és proporcionar-li la informació que ens sol·licita.

Legitimació: La base legal per al present tractament és la sol·licitud realitzada per vostè.

Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions en els quals s'organitza ICR, en part o en la seva totalitat. No es comunicaran a tercers.

Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades DPD a la direcció establerta facilitada a contacte. També pot revocar els consentiments a altres tractaments. També pot sol·licitar més informació al DPD sobre els tractaments realitzats.
En cas que consideri que s'han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

Conservació: Les dades recollides seran conservades durant els temps necessari per a la gestió sol·licitada, amb un màxim de 30 dies.

Com és l'operació?

A l’ICR som conscients de la pèrdua de qualitat de vida que pateixen els pacients amb cataractes i de l’incapacitant que pot arribar a ser per a ells dependre de les ulleres per realitzar les seves activitats quotidianes. Per això, treballem amb il·lusió, implicació i compromís per aconseguir, no només que els nostres pacients recuperin la visió, sinó que, a més, ho facin depenent el mínim possible de les ulleres.

La cirurgia de cataracta és una de les operacions més habituals a l’ICR. La realitzem mitjançant un procediment denominat facoemulsificació, que utilitza energia ultrasònica per extreure el cristal·lí opacificat (cataracta) i substituir-lo per una lent intraocular. Gràcies a la tecnologia actual, avui en dia podem personalitzar aquesta lent intraocular per tal de corregir durant la mateixa operació els defectes refractius de l’ull: miopia, hipermetropia, presbícia (vista cansada) i astigmatisme.

Es tracta d’una cirurgia ambulatòria (sense ingrés hospitalari), que requereix una microincisió de tan sols 2 mm i per la qual utilitzem anestesia tòpica (gotes) juntament amb una sedació lleu. Un cop realitzada l’operació, el pacient pot tornar a casa seva pel seu propi peu.

Gràcies als últims avenços en lents intraoculars podem eliminar la cataracta i reduir la dependència de les ulleres al mateix temps.

Ull amb cataracta

Cirurgia de cataracta

Introducció de lent multifocal

Operació de cataracta

Per què implantem una lent intraocular?

Per què implantem una lent intraocular?

Veure vídeo

Les lents trifocals són les lents d’elecció per als pacients que decideixen prescindir de les ulleres després de l’operació, gràcies als excel·lents resultats visuals que proporcionen a totes les distàncies. A l’ICR utilitzem lents trifocals d’última generació, que compten amb un focus per a visió llunyana, intermèdia i propera i, en la seva versió tòrica, permeten a més corregir l’astigmatisme. L’objectiu és que després de la cirurgia la graduació residual de l’ull sigui la mínima possible i el pacient pugui gaudir de la desitjada independència de les ulleres.

En els casos en què, per les característiques de l’ull, les lents trifocals no siguin la millor opció per a la implantació, hi ha alternatives com les lents de focus estès (o EDOF), que permeten a aquests pacients aconseguir no només una bona agudesa visual de lluny sinó una molt bona visió funcional a distància intermèdia. A l’ICR som pioners en l’ús d’aquest tipus de lents intraoculars i les hem implantat amb molt bons resultats.

Els nostres oftalmòlegs especialistes en cataractes aconsellaran a cada pacient la millor opció en funció de les seves necessitats, estil de vida i antecedents mèdics.

Tipus de lents intraoculars per a la cirurgia de cataracta

La taula mostra els diferents tipus de lent intraocular i les distàncies que corregeix

 

Pacients

Tecnologia

Cataract Suite Markerless

A l’ICR disposem dels microscopis quirúrgics més avançats, que ens permeten implantar lents intraoculars monofocals i premium (trifocals i tòriques) amb la màxima precisió.

Cataract Suite Markerless Callisto

L’ICR va ser un dels primers centres d’Espanya a comptar amb el sistema Cataract Suite Markerless, el sistema de microscòpia més avançat en cirurgia de cataractes. Aquest innovador dispositiu permet combinar automàticament la informació recollida pels diferents equips que intervenen en l’operació. Actualment és la tecnologia més segura, precisa i còmoda.

Amb aquest sistema es redueixen els riscos, ja que la transmissió de dades i marcat es realitza de forma automatitzada. Així, el sistema marca el lloc exacte en el qual s’ha d’introduir la lent de manera assistida i automatitzada i els cirurgians poden centrar tota la seva atenció en el procediment. L’avanç aconseguit amb aquesta tècnica ha estat enorme i ja es considera la cirurgia de cataractes de nova generació.

Facoemulsificación del cristalino en cirugía de cataratas

Equip Centurión

El facoemulsificador Centurion d’ALCON millora la seguretat i l’eficàcia de la cirurgia de la cataracta a l’augmentar automàticament l’estabilitat de la cambra anterior de l’ull. Gràcies a un nou sistema de gestió de fluídica activa, el cirurgià pot controlar millor la pressió intraocular durant tot el procediment i d’aquesta manera pot desenvolupar tècniques de microincisió de menys de 2 mm de forma eficaç i segura, tant en tècnica coaxial com biaxial.

Equip Stellaris

Es tracta d’un facoemulsificador altament fiable i que proporciona un nivell extraordinari de rendiment, eficiència i resultats. Proporciona als cirurgians una tecnologia avançada per a la correcta realització de la cirurgia de la cataracta.

Iol Master 700 ICR

IOLMaster 700

A l’ICR comptem, a més, amb l’IOLMaster 700, el primer aparell per biometria de cataracta òptic, que ens permet obtenir uns resultats refractius òptims al proporcionar-nos la precisió més alta en el càlcul de la potència de la lent que implantarem a l’ull. Es tracta d’una biometria basada en imatges OCT que permet verificar visualment els mesuraments i detectar geometries inusuals a l’ull, com una inclinació o descentrat del cristal·lí.

Més informació

Veure vídeo

Preguntes freqüents

L’operació de cataractes cura la miopia, la hipermetropia, l’astigmatisme o la presbícia?

La lent intraocular que s’utilitza per substituir el cristal·lí opacificat permet corregir els problemes de refracció del pacient, com la miopia, la hipermetropia, l’astigmatisme o la presbícia. D’aquesta manera i depenent del tipus de lent intraocular triat, el pacient pot reduir o fins i tot eliminar la seva dependència de les ulleres.

Quins són els símptomes de les cataractes?

La majoria de cataractes relacionades amb l’edat es desenvolupen de forma gradual pel que, al principi, pot ser que no es percebin símptomes evidents. A mesura que la cataracta va progressant, pot provocar símptomes més perceptibles, com visió borrosa o doble, visió tènue o groguenca dels colors brillants, dificultat per veure-hi de nit o sensibilitat a la llum.

Com es realitza el diagnòstic?

Per realitzar el diagnòstic d’una cataracta és necessari acudir a un especialista, el qual us preguntarà pels vostres antecedents (fàrmacs, malalties sistèmiques, traumatismes, malalties oculars…) i us farà un estudi ocular complet, que inclourà proves com un examen pupil·lar i de refracció, un biomicroscòpia, una tonometria i un estudi del fons d’ull entre d’altres.

Quant de temps dura la cirurgia de cataractes?

L’operació de cataractes sol durar, aproximadament, uns 20 minuts. Es tracta d’una intervenció ambulatòria (no necessita ingrés hospitalari), per la qual s’utilitza una anestèsia tòpica (gotes).

Com és el postoperatori? Quant temps es triga a tornar a fer vida normal?

El postoperatori de la cirurgia de cataractes sol ser indolor i ocasiona poques molèsties, que desapareixen al cap de pocs dies. Algunes de les molèsties que es poden experimentar són sequedat ocular, sensació de sorra a l’ull, enlluernaments, etc.

Després de la intervenció ja pot fer-se vida normal, prenent algunes precaucions durant la primera setmana: evitar esforços físics o moviments bruscos, no fregar-se els ulls, procurar dormir cap per amunt o del costat de l’ull no operat, utilitzar ulleres de sol per sortir al carrer i tenir cura de les mesures d’higiene, a més de seguir el tractament i els controls indicats per l’oftalmòleg.

Pot tenir cataractes un nen?

Moltes persones creuen que les cataractes només afecten la gent gran. No obstant això, també es donen casos de cataracta infantil. Aquestes cataractes poden ser congènites (estan presents al néixer) o adquirides (apareixen després).

Com que la visió dels nens està en procés de desenvolupament fins als 8 o 10 anys, si la cataracta infantil no es tracta pot provocar problemes de visió a llarg termini. Per aquest motiu, la detecció i el tractament primerencs poden prevenir una pèrdua de visió permanent.

El tractament de les cataractes infantils pot variar segons el tipus i gravetat de la cataracta. En alguns casos es requereix una intervenció quirúrgica per retirar la cataracta. En altres, la cirurgia és només el primer pas per a la rehabilitació ocular completa i el tractament ha de prosseguir amb l’objectiu de reparar les connexions entre el cervell i l’ull i que aquest últim aprengui a focalitzar correctament.

Es poden operar els dos ulls alhora? Quant de temps cal deixar entre l’operació d’un ull i l’altre?

Tot i que el percentatge de complicacions greus derivades d’una operació de cataractes és baix, si aquestes es produeixen en els dos ulls després d’una cirurgia bilateral poden incapacitar el pacient de forma important. Així, la prudència aconsella esperar uns dies (entre una i dues setmanes) entre la cirurgia d’un ull i de l’altre.

¿Només les persones grans tenen cataracta?

La majoria de casos de cataractes es manifesten a partir dels 50 o 60 anys quan, degut a l’edat, el teixit que forma la lent dels ulls perd flexibilitat, transparència i gruix. Tanmateix, més enllà de l’edat hi ha altres patologies dels ulls, cirurgies oculars prèvies o malalties com la diabetis que poden provocar també la creació de cataractes.

Quan cal operar-se de cataractes?

Al contrari del que es creia anteriorment, actualment es recomana realitzar l’operació en el moment en què les cataractes comencin a afectar la visió del pacient. D’aquesta manera s’eviten llargues esperes, pèrdua en la qualitat de vida del pacient i intervencions i postoperatoris complicats.

Els pacients que tenen cataractes encara en estat incipient i no necessiten cirurgia han d’acudir a una revisió anual o fins i tot més regulars si hi ha una disminució simptomàtica de la visió. Al final però, l’única forma d’eliminar les cataractes i recuperar la visió perduda és la intervenció quirúrgica.

Què és la cataracta secundària?

La cataracta secundària és una opacificació de la càpsula posterior del cristal·lí que pot aparèixer després d’uns mesos o anys d’haver-se sotmès a una operació d’extracció de cataractes. Fins a un 20 % dels pacients que s’han sotmès a una extracció de cataractes pot patir-les.

No és possible saber si un pacient desenvoluparà una cataracta secundària després de l’extracció de cataractes, però la solen desenvolupar, principalment, aquells pacients més joves que s’han sotmès a una intervenció de cataractes.

El tractament que se sol recomanar després de l’aparició d’una cataracta secundària és la realització d’una capsulotomia, que consisteix a realitzar una incisió a la càpsula posterior amb l’ajuda del Làser YAG.

És possible fer una operació de cataractes després d’una cirurgia refractiva làser?

Sí, de fet, ho fem habitualment. En aquests casos simplement és important saber que el pacient ha estat operat de cirurgia refractiva perquè l’oftalmòleg pugui sol·licitar les proves pertinents que li permetin valorar la forma de la còrnia. A continuació, i mitjançant una sèrie de fórmules específiques, es determinarà la potència de la lent que es posarà dins de l’ull durant la cirurgia de cataracta. En cap cas, doncs, la cirurgia refractiva representa cap problema ni suposa cap dificultat afegida a l’hora de realitzar una cirurgia de cataractes.

És compatible la cirurgia de cataractes amb la DMAE?

En molts casos probablement sí que seria compatible la DMAE i la cirurgia de cataracta, però s’han de tenir en compte certs factors que ha de valorar l’especialista, com quina de les dues patologies provoca la major part de la pèrdua de visió del pacient o si existeixen altres possibilitats abans que la cirurgia, com un canvi de graduació o unes ulleres d’augment.

En el cas d’una DMAE seca no existeixen actualment evidències de que sotmetre’s a una cirurgia de cataractes empitjori l’estat d’aquesta condició i en una DMAE humida, que és molt menys freqüent, s’han realitzat estudis sobre el tema però no han estat concloents.

Pel que fa a aquelles persones que tenen un risc d’incidència elevat de patir DMAE però que encara no manifesten aquesta patologia podem afirmar que actualment no existeixen evidències de que sotmetre’s a la cirurgia de cataractes augmenti el risc de desenvolupar-la.

Departament de Cataracta de l'ICR

El Departament de Cataracta de l’ICR està format per un equip de professionals amb una experiència dilatada i de reconegut prestigi, dedicats exclusivament a l’estudi i tractament quirúrgic dels problemes de cataracta, amb àmplia experiència en l’especialitat i vinculats a diverses societats científiques. Tots ells participen regularment en congressos i reunions mèdiques tant a nivell nacional, com internacional, així com en projectes de recerca i desenvolupament.

Experiència, tecnologia i qualitat mèdica i humana.

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs especialistes en Cataracta.

Visita'ns:

ICR Seu Central Ganduxer

C/ Ganduxer, 117
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Pau Alcover

C/ Pau Alcover, 67
08017 Barcelona Veure mapa

ICR Cerignola

C/ Cerignola, 14
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Terrassa

C/ del Nord, 77
08221 Terrassa Veure mapa

Servei d’Oftalmologia ICR a la Clínica Ntra. Sra. del Remei

C/ de l'Escorial,148
08024 Barcelona Veure mapa

Centre Quirúrgic Clínica Bonanova

Pg. de la Bonanova, 22
08022 Barcelona Veure mapa

Proves i tractaments Clínica Bonanova

C/ Mandri, 63
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Seu Central Ganduxer

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 21 hores
Dissabtes de 9 a 14 hores

Com arribar-hi Més informació

ICR Pau Alcover

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 h a 21:00 h.
Dissabte de 8:00 h a 14:00 h.

Com arribar-hi Més informació

ICR Cerignola

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 h a 21:00 h.

Com arribar-hi Més informació

ICR Terrassa

Telèfon 93 736 34 40

Horari:
De dilluns a divendres de 8:30 h a 14 h i de 15 h a 20 h.*

Com arribar-hi Més informació

Servei d’Oftalmologia ICR a la Clínica Ntra. Sra. del Remei

Telèfon 902 10 10 50

Horari:
Dilluns i dijous tarda de 15 h a 20 h i dilluns matí de 8 h a 14 h.

Com arribar-hi Més informació

Centre Quirúrgic Clínica Bonanova

Telèfon 934 34 09 25

Horari:
De dilluns a divendres de 7:30 h a 20:30 h.

Com arribar-hi Més informació

Proves i tractaments Clínica Bonanova

Telèfon 93 434 27 70

Com arribar-hi Més informació