astigmatisme

Què és l’astigmatisme?

L’astigmatisme és un defecte en la curvatura de la còrnia (l’estructura en forma de cúpula transparent que cobreix l’iris i la pupil·la de l’ull) o en la forma del cristal·lí de l’ull.

Normalment, la còrnia i el cristal·lí de l’ull són regulars i estan corbats de la mateixa manera en totes les direccions, cosa que ajuda a enfocar nítidament la llum a la retina, situada al fons de l’ull. No obstant això, si la còrnia o el cristal·lí no són llisos o no tenen una curvatura regular, els raigs de llum no es refracten correctament, cosa que dóna lloc al que es coneix com un problema de refracció.

astigmatismo

En un ull normal, la còrnia i el cristal·lí enfoquen la llum a la retina.

astigmatismo

En un ull astigmàtic les imatges s’enfoquen o bé davant o bé darrere de la retina, cosa que fa que les imatges semblin borroses.

Astigmatisme corneal i lenticular

Quan la còrnia té una forma irregular, es produeix un astigmatisme corneal, que és el més freqüent.

Tanmateix, també pot ser el cristal·lí el que estigui deformat, cosa que dóna lloc al que es coneix com a astigmatisme lenticular. A causa d’aquests defectes, la visió dels objectes propers i llunyans sembla borrosa o distorsionada.

Astigmatisme regular i irregular

  • Astigmatisme regular. Els meridians principals són perpendiculars entre si i formen un angle de 90º. La majoria d’astigmatismes són cornials i regulars.
  • Astigmatisme irregular. Els meridians principals no són perpendiculars. Pot ser conseqüència d’una lesió o cirurgia que hagi provocat una cicatrització de la còrnia. A més, també pot estar provocada per un queratocon, un problema ocular que provoca aprimament i deformació de la còrnia.

Astigmatismes simples i compostos

Astigmatisme simple

  • Astigmatisme miòpic simple. Un dels dos meridians principals de l’ull enfoca els raigs de llum per davant de la retina. L’altre, enfoca correctament a la retina.
  • Astigmatisme hipermetròpic simple. Un dels dos meridians principals enfoca els raigs de llum per darrere de la retina. L’altre, enfoca correctament a la retina.

Astigmatisme compost

  • Astigmatisme miòpic compost. Els dos meridians principals de l’ull enfoquen els raigs de llum per davant de la retina.
  • Astigmatisme hipermetròpic compost. Els dos meridians principals enfoquen els raigs de llum per darrere de la retina.
  • Astigmatisme mixt. Un meridià principal enfoca els raigs de llum per davant de la retina i, l’altre, per darrere.

Símptomes

Algunes persones neixen amb aquest defecte. De fet, la majoria tenen cert grau d’astigmatisme que pot combinar-se amb altres defectes de refracció, com la miopia o la hipermetropia.

Els adults amb un grau elevat d’astigmatisme poden adonar-se que la seva visió no és l’adequada per patir visió borrosa o distorsionada, fatiga visual, mal de cap, necessitat d’aclucar els ulls per enfocar millor o altres molèsties visuals que, encara que no necessàriament indiquen la presència d’aquest defecte de refracció, sí que indiquen la necessitat d’acudir a l’oftalmòleg per a una revisió.

En el cas dels nens, és possible que no s’adonin que pateixen aquest defecte refractiu, i pot ser que no es queixin de visió borrosa o distorsionada. No obstant això, si no es corregeix, pot afectar el rendiment escolar del nen o nena. Per això és essencial visitar l’oftalmòleg.

Correcció de l’astigmatisme

Normalment, les graduacions baixes i mitjanes poden corregir-se mitjançant l’ús d’ulleres o lents de contacte (rígides o tòriques toves). En casos de graduacions més elevades, les ulleres o les lents de contacte rígides solen ser més apropiades, tot i que cal analitzar cada cas en concret.

D’altra banda, per a algunes persones amb aquest defecte refractiu, diferents tècniques quirúrgiques poden ser una opció per corregir la visió.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 05/02/2024

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.