El juny de 2006 l’Institut Català de Retina va crear el Departament de Recerca amb la convicció de que la millor atenció als pacients s’aconsegueix a través d’una meticulosa assistència, recolzada en professionals amb sòlida formació, disposant de la tecnologia més avançada i mitjançant una activitat investigadora rigorosa. L’objectiu fonamental del Departament és promoure, facilitar i guiar la recerca de màxima qualitat i rigor en el camp de l’oftalmologia. El Departament de Recerca disposa d’instal·lacions pròpies i personal específic i experimentat.

Els projectes d’investigació clínica que es desenvolupen en l’actualitat avaluen tecnologies diagnòstiques d’última generació i els últims tractaments mèdics i quirúrgics per a la patologia oftalmològica. La participació en projectes d’investigació, nacionals i internacionals, ens permet estar en contacte i disposar de la tecnologia més avançada i els tractaments més recents.

L’ICR és membre de l’Evicr.net (European Vision Institute for Clinical Research network) del qual formen part unes 100 institucions en tota Europa. Tots els centres de l’EVICR comparteixen procediments rigorosos i exigents per a la realització d’estudis i assajos clínics.

L’ICR està convençut que la investigació clínica i aplicada, coordinada des del Departament de Recerca, aportarà nous coneixements, rigor i solidesa a l’atenció sanitària que oferim.

Recerca actual

L’ICR posseeix una Comissió de Recerca que revisa i avalua cadascun dels assajos clínics i estudis que poden arribar a ser realitzats en la institució. La Comissió de Recerca decideix quins són prou interessants, científicament innovadors i que respecten els principis ètics, i només aquests són acceptats i executats.

Tots els projectes passen també pel Comitè d’Ètica d’Investigació (CEIm), un òrgan independent d’ICR, que garanteix la protecció dels pacients que participen en aquests estudis i assajos. Sense la prèvia aprovació del CEIm un estudi o assaig no es pot dur a terme.

Actualment s’estan portant a terme més de 16 projectes entre assajos clínics i estudis propis.

Assajos clínics

L’ICR participa en Assajos Clínics de diferents fases (fase I-IV) promoguts per laboratoris farmacèutics i també duu a terme projectes promoguts pels seus propis investigadors (dept. mèdic, optometria, auxiliar i infermeria).

Un gran percentatge del personal de l’ICR està involucrat en l’activitat de recerca i tots els investigadors de l’ICR compten amb la formació necessària i actualitzada en bones pràctiques clíniques.

Els projectes següents estan actius actualment:


Títol
Investigador principal Estat
A Phase 3, Multicentre, Double-masked, Randomised Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Intravitreal xxx in Combination with yyy, Compared with yyy Alone, in Participants with Neovascular Age-related Macular Degeneration (nAMD)Dr. JürgensReclutament obert
A Phase 2/3, Randomized, Double-masked, Multicenter, Dose-ranging, Sham-Controlled Clinical Trial to Evaluate Intravitreal XXX Compared to Sham Procedure for the Treatment of Geographic Atrophy (GA) Secondary to Age-related Macular Degeneration (AMD)Dr. JürgensReclutament obert
Comparison of the performance and safety of XXX versus YYY Multi in the treatment of moderate to severe Dry Eye SyndromeDr. RuizReclutament obert

Estudis propis

Aquest 2024 s’està treballant en més de 6 estudis propis, que enumerem a continuació. El Departament de Recerca dona suport a l’hora de dissenyar protocols d’estudis d’investigació propis, coordina el tràmit de les pertinents aprovacions, ajuda a posar els estudis en marxa, fa seguiment de l’execució i ajuda i assessora a l’hora de difondre els resultats.


Títol
Investigador principal
Estat
Estudio de eficiencia y seguridad de  la Trancanula® en la cirugía de pacientes con catarata y glaucoma pseudoexfoliativo.
Dr. José Manuel Navero
Reclutament obert
Estudio de eficacia, seguridad, calidad de vida y coste-efectividad de la cirugía menos invasiva del glaucoma versus la cirugía convencional.Dr. José Manuel NaveroReclutament obert
Cálculo del cociente estatura-eje axial ocular como índice predictivo de miopía infantil.Dr. Lluís Cavero i Marc Martínez D.O.OReclutament obert
Correlación entre el ángulo Kappa y la dominancia ocular direccional en visión lejana. Lluís González D.O.O
En curs
Influencia en la queratometría del astigmatismo inducido por la incisión para el implante de lente fáquica Evo ICL.
Dr. Francesc Duch
En curs
Estimación automática del riesgo de progresión en glaucoma con inteligencia artificial a partir de datos clínicos: Una herramienta clínica de medicina de precisión.Dr Alfonso Anton En curs

 

Si està interessat a participar de manera voluntària en algun Assaig o Estudi, pot preguntar al seu oftalmòleg o posar-se en contacte directament amb el Departament de Recerca al telèfon: 93 253 16 47. Es valorarà si vostè compleix els requisits necessaris per a entrar en algun dels assajos que s’estan duent a terme en aquest moment i l’orientaran en cas que sigui així.

Premis d’investigació i publicacions

Actualment la mitjana de publicacions científiques en revistes és d’11 anuals. Es poden consultar totes a la secció de publicacions.

A la vegada, el Departament de Recerca celebra cada any els Premis d’Investigació, que des de l’any 2021 s’anomenen Premis Dr. Ramon Martí i Bonet en Recerca Oftalmològica, en honor al fundador de l’ICR. Des de la primera edició ja s’han atorgat més de 45.000 euros als guanyadors.

 

Responsable de Recerca de l’ICR:

Dr. Alfonso Antón

 

Departament de Recerca:

Antonio Morilla. Coordinador sènior d’assajos clínics

Estela Sánchez. Coordinadora júnior d’assajos clínics

Liliana Araujo. Optometria. Coordinador júnior d’assajos clínics

Marc Martínez. Optometria. Coordinador júnior d’assajos clínics

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.