Responsabilitat social corporativa ICR

A l’Institut Català de Retina – ICR entenem la responsabilitat social com una manera de dirigir, un compromís amb la gestió dels impactes que la nostra activitat mèdica genera sobre els i les pacients, clientela, persones treballadores, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general. El nostre pla d’acció es guia per aquesta manera de fer i pels nostres valors com a entitat.

L’ICR es fonamenta en la integritat i la responsabilitat i es regeix pels principis de rectitud, ètica professional, honestedat i honradesa. A més, tenim un compromís amb el desenvolupament social i amb el medi ambient.

Una estratègia basada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Per tal d’implementar l’estratègia de responsabilitat social s’ha partit de referents com els Objectius de Desenvolupament Sostenible, definits per les Nacions Unides i s’han seleccionat, de manera consensuada, aquells que es consideren prioritaris pels propers anys.

Prevenció, tractament i promoció de la salut i el benestar

L’Institut Català de Retina – ICR és una clínica oftalmològica, mèdica i quirúrgica amb més de 35 anys d’experiència a Barcelona i Terrassa. El seu objectiu és la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el control de les malalties de l’ull, del sistema visual i dels annexos oculars.

Formació i divulgació

Desenvolupem tasques de formació i sensibilització de la salut vital. D’una banda, l’ICR organitza regularment sessions formatives sobre diferents aspectes relacionats amb la salut visual, tant a les persones treballadores com a organitzacions externes, per tal que els professionals puguin oferir un millor diagnòstic i tractament als pacients.

D’altra banda, a través dels nostres canals de comunicació externa (newsletter, web, xarxes socials…), fem divulgació de les diferents patologies, símptomes, tractaments i prevenció per als nostres pacients, persones treballadores i qualsevol persona o entitat interessades, per tal de sensibilitzar-los sobre la importància de la salut visual i ajudar a prevenir malalties oculars.

La salut del nostre equip

A nivell intern, tenim cura de la prevenció i promoció de la salut a través de revisions mèdiques periòdiques a les persones treballadores, així com oferint facilitats per a la prevenció i tractaments de la salut visual, tant del personal intern com de les seves famílies.

Recentment hem realitzat la Setmana de la Salut i el Benestar, una iniciativa que consisteix en l’oferta d’activitats relacionades amb la salut per a totes les persones treballadores de l’Institut Català de Retina – ICR. Les activitats són de caràcter voluntari i tenen l’objectiu de promoure l’adopció de pràctiques saludables pel benestar físic i emocional de les persones en el lloc de treball. També es pretén fomentar la comunicació i la cohesió de l’equip.

Recerca

El 2006 l’Institut Català de Retina – ICR va crear el Departament de Recerca, format per personal experimentat, amb l’objectiu de promoure, facilitar i guiar la recerca de màxima qualitat i rigor en el camp de l’oftalmologia.

Els projectes d’investigació clínica que es desenvolupen en l’actualitat avaluen tecnologies diagnòstiques d’última generació i els últims tractaments mèdics i quirúrgics per a la patologia oftalmològica.

L’Institut Català de Retina – ICR compta amb una Comissió de Recerca que revisa i avalua cadascun dels assajos clínics i estudis que poden arribar a ser realitzats a la institució. La Comissió de Recerca decideix quins són prou interessants, científicament innovadors i que respecten els principis ètics, i només aquests són acceptats i executats.

Tots els projectes passen també pel Comitè d’Ètica d’Investigació (CEIm), un òrgan independent de l’Institut Català de Retina – ICR, que garanteix la protecció dels pacients que participen en aquests estudis i assajos. Sense la prèvia aprovació del CEIm un estudi o assaig no es pot dur a terme.

L’ICR és membre de l’Evicr.net (European Vision Institute for Clinical Research network) del qual formen part unes 100 institucions en tota Europa. Tots els centres de l’EVICR comparteixen procediments rigorosos i exigents per a la realització d’estudis i assajos clínics.

Projecte social d’oftalmologia

L’Institut Català de Retina – ICR té un ferm compromís amb les causes socials i col·labora amb diverses entitats sense ànim de lucre, especialment amb la Fundació Ramon Martí i Bonet, creada pel Dr. Ramon Martí i Bonet, fundador de l’Institut Català de Retina. L’objectiu de la Fundació és millorar la salut visual i les perspectives de futur de persones en situació de vulnerabilitat, tant a Catalunya com a altres països en vies de desenvolupament.

Promovem la contractació, el desenvolupament i la capacitació assistencial i preventiva del personal sanitari a països en desenvolupament.

La Fundació compta, a més del seu propi personal i d’un ampli equip de voluntaris, amb la col·laboració de l’ICR per dur a terme els seus projectes.

Des dels inicis de la Fundació fins avui, s’han realitzat gratuïtament més de 3.350 cirurgies a persones en situació de vulnerabilitat de l’Índia i el Txad. Per tal de seguir oferint aquest servei, invertim en la formació de professionals de països en desenvolupament amb l’objectiu de capacitar-los perquè puguin desenvolupar l’exercici de l’oftalmologia de manera autònoma.

Aquest 2023 s’ha iniciat el servei de telemedicina amb l’Hospital Le Bon Samaritain del Txad, per tal que professionals de l’Institut Català de Retina – ICR donin suport en el diagnòstic d’algunes patologies oculars dels pacients de l’hospital. Al mateix temps, capacitem els professionals d’aquest centre sanitari.

La Fundació Ramon Martí i Bonet, juntament amb la Fundación Vicente Ferrer, també compta amb el programa Early Intervention que inclou activitats com cursos de formació de prematuritat i visites a infants menors de 3 anys per detectar possibles dificultats oculars i casos de ceguera infantil evitable. Més de 1.320 persones han participat en els cursos de formació.

Altres col·laboracions de l’ICR amb entitats sense ànim de lucre són:  

Adquisició de models de consum més sostenibles

Des de l’Institut Català de Retina – ICR tenim el compromís de revisar els protocols de selecció de proveïdors, per tal d’incloure el criteri de sostenibilitat. Així mateix, treballem per a generar menys residus, gestionar millor els que inevitablement es produeixen i utilitzar energia provinent de fonts renovables.

Opcions més sostenibles

Progressivament estem substituint alguns dels productes fungibles de diferents àmbits per models més sostenibles. Alguns exemples són:

  • Guants de nitril sense pols biodegradables.
  • Utensilis de parament reutilitzables, per a les persones treballadores, en zones comunes com menjadors i sales de reunions
  • Sobres i paper reciclat, per substituir progressivament el paper que no ho és.

Gestió ecològicament racional dels residus

D’una banda, vetllem per disminuir la generació de residus amb mesures com la reducció de l’ús de paper en alguns processos o la retirada de plàstics d’un sol ús. Així, hem activat la firma digital pel document de protecció de dades dels pacients i utilitzem materials reutilitzables en els espais comuns d’ús intern.

 D’altra banda,  estem treballant en accions de sensibilització i millora en la gestió sostenible de les deixalles que inevitablement generem, amb punts de reciclatge específics per a cada tipus de residu.

D’aquesta manera, disposem de contenidors destinats únicament al reciclatge de residus tòxics generats durant les intervencions quirúrgiques de la clínica. A més, s’ha reduït el nombre de papereres de rebuig, alhora que es disposa de contenidors específics en diferents espais per facilitar la separació de residus i punts de reciclatge de tòners i residus electrònics (impressores, ordinadors, etc.). Totes aquestes mesures van acompanyades d’accions de comunicació , a través de diferents materials amb contingut formatiu i de sensibilització.

Energies renovables

Com a pas important de la nostra transició ecològica, des del 2022, disposem de plaques solars a la clínica principal del carrer Ganduxer. Aquesta instal·lació, a més de produir energia de manera sostenible, permet que el Servei d’Urgències sigui pràcticament autosostenible energèticament.

Aquesta energia que produïm evita l’emissió d’un total de 12.132,88 kg de CO2 cada any, un efecte equivalent a l’acció de 485 arbres.

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.