Il·lustració esquemàtica d'un ull amb miopia

Què és la miopia?

La miopia és un defecte visual en el qual el pacient no pot enfocar bé els objectes llunyans, però sí pot veure amb claredat els objectes propers.

És un dels problemes refractius més freqüents. Sol aparèixer a partir dels 5 anys i segueix augmentant fins estabilitzar-se al voltant dels vint anys. Pot estar associat a altres defectes visuals com l’astigmatisme o la vista cansada i pot corregir-se amb ulleres, lents de contacte, lents d’orto-k o cirurgia refractiva.

Quins són els símptomes de la miopia?

La miopia s’associa als següents símptomes:

 • Apropar-se als objectes a causa de la manca de visió llunyana.
 • Visió borrosa dels objectes llunyans.
 • Entretancar els ulls per intentar enfocar els objectes.
 • Fatiga visual.
 • Mal de cap.

Quines són les causes i quins tipus de miopia hi ha?

L’ull miop enfoca els objectes per davant la retina enlloc de fer-ho sobre ella, ja sigui per un augment de la longitud de l’ull, que és la causa més freqüent, o bé per un augment del poder de refracció dels seus elements interns, la còrnia i el cristal·lí.

Diferenciem els següents tipus de miopia segons les seves causes:

 • miopies estructurals: miopia congènita i miopia magna
 • miopies simples o axials
 • falses miopies

Què és la miopia congènita?

La miopia congènita és hereditària i apareix en el nounat com a conseqüència d’alteracions de les estructures de l’ull. Normalment, té un origen genètic que pot relacionar-se amb un naixement prematur o alguna malaltia de la mare durant l’embaràs. Habitualment, es tracta d’una miopia elevada però evoluciona poc.

Què és la miopia magna o alta miopia?

La miopia magna és el tipus més greu i es denomina així quan el pacient té més de 6 diòptries. S’associa a anomalies al fons de l’ull de les persones afectades. És hereditària i acostuma a evolucionar al llarg de la vida. Aquest tipus de miopia requereix controls oftalmològics per fer una detecció precoç de possibles complicacions.

Què és la miopia simple?

Parlem de miopia simple o axial quan el pacient presenta menys de 6 diòptries. Acostuma a aparèixer de nen, progressa durant l’adolescència i s’estabilitza al voltant dels 20 anys. És el tipus més comú. No se sol associar a tanta patologia ocular com la miopia magna, tot i que també té un risc més gran de partir complicacions oculars que els pacients que no són pas miops.

Els nens amb miopia simple poden no adonar-se del defecte, ja que mai no han tingut una visió nítida. Per això, creuen que no tenen una visió clara perquè estan massa lluny, i moltes vegades entretanquen els ulls per veure-hi millor.

Què són les falses miopies?

No són realment miopies, sinó defectes refractius transitoris provocats per mirar en condicions de baixa lluminositat o per excés d’acomodació, adquirida després d’un traumatisme o malaltia sistèmica com la diabetis, o després de la ingesta durant un llarg període de temps de certs medicaments.

Es post corregir la miopia?

Actualment, existeixen diferents tipus de tractament per a la miopia, ja siguin òptics o quirúrgics (cirurgia refractiva).

La correcció òptica més habitual és l’ús d’ulleres i/o lents de contacte, tot i que aquest tipus de correcció pot resultar incòmoda en el dia a dia.

A nivell òptic, existeix també la possibilitat d’usar lents d’ortoqueratologia (orto-k) que permeten alentir el creixement de la miopia fins un 45%, i que possibiliten al pacient no usar correcció durant el dia i per tant dur una vida totalment normal, ja que només s’usen durant la nit. Aquest tipus de tractament és reversible i pot realitzar-se a qualsevol edat.

Pel que fa al tractament quirúrgic, es pot optar per la cirurgia refractiva amb làser Excimer, o bé per la implantació de lents intraoculars fàquiques tipus ICL o substituir el cristal·lí per lents intraoculars monofocals, acomodatives, de rang estès o trifocals.

La cirurgia refractiva mitjançant làser Excimer sol indicar-se quan la miopia s’ha estabilitzat (cap als vint anys) i és irreversible. Les indicacions varien quan es recorre a l’implant de lents intraoculars.

L’ull miop té més probabilitats de desenvolupar a l’edat adulta altres patologies associades com el glaucoma, la degeneració macular associada a l’edat o el despreniment de retina, que podria comportar pèrdua de visió.

 

Què és la Unitat de Miopia?

L’ICR ha implantat la Unitat de Miopia amb l’objectiu d’integrar totes les patologies que en deriven i focalitzar els tractaments contra ella per tal de millorar l’atenció que pot rebre el pacient.

Els objectius principals són:

 • La creació d’un circuit específic per fer un seguiment personalitzat del pacient. Cada pacient tindrà un metge de referència que li farà tot el seguiment. En cas de necessitat, es derivaria a un altre especialista i seguiria sota control de la Unitat de Miopia. Amb això, es vol diagnosticar i tractar de manera precoç les patologies associades a la miopia. Un cop tractada la miopia, l’historial mèdic queda obert per seguir controlant la salut visual del pacient.
 • Informar i assessorar al pacient sobre els diferents tractaments contra la miopia, tan pel que fa als més coneguts (cirurgia refractiva versus ús d’ulleres i/o lents de contacte) com pel que fa a altres tractaments, com són les lents d’ortoqueratologia.
 • Realitzar pedagogia per transmetre que la miopia no és només un problema refractiu, sinó que pot associar-se a altres patologies visuals més greus.

Tot i que no necessiti correcció òptica perquè ha estat intervingut de cirurgia refractiva o per dur lents de contacte Orto-K, el pacient miop ho serà tota la vida i és per això que la Unitat de Miopia vol cuidar de la salut ocular dels pacients miops a llarg termini.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 11/03/2024

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.