Per ser tant petita, la lent intraocular (LIO) ofereix una excel·lent tecnologia. Les LIO modernes enfoquen la llum a la retina, simulant les propietats refractives de la lent natural per a que gaudeixi d’una millor visió després de la cirurgia.

Fabricades habitualment amb un material acrílic, l’òptica de la lent es aprox. 6 mm d’amplada i el gruix varia en funció de la potència de la lent. Les LIO, fabricades en un material suau i desplegable, es poden implantar a través de una micró-incisió, d’aprox. 2,0 mm.

  • LENT INTRAOCULAR MONOFOCAL 

És el tipus més comú de lent intraocular i té una òptica monofocal que ofereix una potència correctiva senzilla, calculada per oferir una bona visió a distància. Corregeixen la visió de lluny però el pacient encara continua necessitant les ulleres per tasques com llegir o fixar la vista (de prop).

  • LENT INTRAOCULAR BIFOCAL

Les lents bifocals són lents correctives que contenen dues graduacions diferents, utilitzades sobretot per persones amb presbícia que també requereixen correcció per a la miopia o hipermetropia.

  • LENT INTRAOCULAR TRIFOCAL

Les lents trífocals són les últimes lents del mercat i permeten una correcció de la visió a tres distàncies: de prop, a mitjana distància i de lluny. Tenen una tecnologia més avançada i ofereixen més d’un punt focal. L’efecte de la lent bàsica es calcula per oferir una bona visió a distància i els punts focals addicionals permeten veure distàncies més curtes, com al llegir, escriure o realitzar tasques fixant la vista.


  • LENTS INTROCULARS TÒRIQUES

En el cas que el pacient tingui astigmatisme hi ha dos tipus de lents:

Lent intraocular monofocal tòrica: Permet corregir la visió de lluny però el pacient encara necessita portar ulleres per veure-hi de prop a causa de l’astigmatisme.

Lent introacular multifocal tòrica: Permet corregir tant l’astigmatisme, com la visió a totes les distàncies (lluny i a prop). S’han dissenyat per pacients amb astigmatisme i ofereixen una correcció tòrica especial per veure de lluny, així com punts focals addicionals per veure els objectes propers.


El Dr. Duch, cap del Departament de Cirurgia Refractiva de l’Institut Català de Retina ens explica què ha suposat l’entrada de les lents trifocals pel pacient i pel cirurgià.

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.