disestesia ampolla filtrante web

La Dra. Agnieszka Dyrda, membre del Departament de Retina i Vitri i del Dept. de Cataracta de l’ICR, i el Dr. Alfonso Antón, responsable del Dept. de Glaucoma, han publicat un article a la prestigiosa revista mèdica Journal of Ophthalmology.

L’estudi, que també ha comptat amb la col·laboració de l’Hospital Clínic de Barcelona, tracta sobre una de les complicacions en la cirurgia del glaucoma, l’ampolla de filtració disestèsica.

Què és l’ampolla de filtració disestèsica?

L’ampolla de filtració disestèsica és una complicació d’un tipus de cirurgia de glaucoma, la trabeculectomia, on una ampolla filtrant gran que funciona correctament causa molèsties oculars.  

La trabeculectomia està indicada per aquells casos on el glaucoma continua progressant malgrat el tractament amb col·liris hipotensors o del tractament amb làser.

Aquesta cirurgia consisteix a obrir una via alternativa de sortida d’humor aquós amb l’objectiu de baixar la pressió intraocular i crear una ampolla de filtració sota la conjuntiva.

En alguns casos, si l’ampolla és massa gran pot provocar malestar i fins i tot úlceres corneals per la falta d’una adequada lubricació, precisant tractament. Fins ara, el maneig d’aquesta entitat era controvertida i hi havia poques publicacions sobre aquest tema.

Sobre l’article

En aquest estudi, els autors han presentat els resultats a llarg termini de la conjuntivoplàstia limitant de l’ampolla disestèsica, la cirurgia que s’utilitza per tractar aquesta complicació. En ell han vist que es tracta d’un tractament quirúrgic exitós i han revisat la literatura disponible sobre el maneig quirúrgic d’aquesta patologia.

Es pot consultar l’article complet al següent enllaç:

Agnieszka Dyrda, Alfonso Anton, Juan Pablo Figueroa-Vercellino, Marta Pazos. Surgical Management for Refractory Bleb Dysesthesia. Journal of Ophthalmology

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 27/01/2021

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.