Quan anem a l’òptic i ens graduen la vista, sortim amb un paper a les mans, conegut com a recepta de graduació òptica on hi ha una sèrie de dades i abreviacions que indiquen, entre altres coses, el nostre estat refractiu. Tanmateix, per a la gran majoria de persones, aquest tipus de recepta pot resultar incomprensible, ja sigui pels termes que conté o per la llarga llista d’abreviatures que hi podem trobar.

Amb l’objectiu de facilitar la lectura d’aquest tipus de recepta, n’incloem a continuació un model amb una descripció dels conceptes i abreviatures més freqüents, cosa que resultarà molt útil perquè qualsevol pugui interpretar-los i entendre’ls.

Una recepta de graduació òptica pretén definir la correcció ideal que necessitem per assolir la millor agudesa visual tant de lluny, com de prop. Amb aquestes dades, a l’òptica ja disposen de la informació necessària per fer les ulleres o lentilles, tot i que en el segon cas, caldrà fer ajustos en aquests valors.  L’objectiu de la correcció òptica és el de millorar la vostra qualitat de visió i, per tant, de vida.

A continuació hi incloem un model de recepta de correcció òptica de l’Institut Català de Retina:

optica2El format de la recepta pot variar moltíssim, però els conceptes i abreviatures seran gairebé sempre els mateixos. Vegem-los a continuació.

ESFERA

Abreviacions i denominacions: Esf, Sph, Sphera

L’esfera és el que coneixem com a diòptries, i defineix la potència de les lents que necessitem per corregir els problemes visuals que patim, com pot ser la miopia (per la qual el signe que precedeix la xifra serà negatiu [-2,5]) o la hipermetropia (que emprarà un signe positiu davant la xifra [+2,75]), sempre utilitzant múltiples de 0,25 diòptries (+0,25, -3,75…).


CILINDRE I EIX

Abreviacions i denominacions:

Cilindre: CYL, Cylinder. Pot aparèixer anotat just darrere del valor esfèric.

Eix: Axis

Es tracta dels valors que representen l’astigmatisme. Indiquen la potència i orientació de col·locació de la lent tòrica que corregeix aquest error refractiu. Els valors també s’expressen en diòptries i poden estar en signe negatiu o en positiu.

Si no hi figura cap valor, es deixa zero o no s’omple aquesta casella, indicant que no hi ha astigmatisme. En el cas que només patíssim astigmatisme, la casella de l’esfera seria la que estaria buida o tindria el valor 0. L’astigmatisme, de la mateixa manera que la miopia i la hipermetropia, s’expressa utilitzant múltiples de 0,25 diòptries.


ADDICIÓ

Abreviacions i denominacions: ADD o Addition

És la dada necessària en el cas que es necessiti correcció de prop. Amb aquesta informació, l’òptica podrà oferir diferents solucions: ulleres progressives, bifocals o monofocals de prop. L’adició expressa la potència esfèrica que corregirà la presbícia o vista cansada.

El valor representa la graduació a afegir a la correcció de lluny amb l’objectiu de proporcionar una visió nítida de prop. Sol anar de +0,50 a +3,50 diòptries i sempre és un valor positiu. Podem trobar receptes on aparegui directament la correcció de prop (la suma de la correcció de lluny més l’adició), per tant, aquest valor pot aparèixer en signe positiu o en signe negatiu.


PRISMA I BASE

Abreviacions i denominacions:

Prisma: prisma

Base: B, BN (base nasal), BT (base temporal), BS (base superior), BI (base inferior)

El prisma és un complement de la correcció esfèrica o cilíndrica que s’expressa en diòptries prismàtiques i que l’especialista pot utilitzar en cas que hi hagi un desequilibri muscular entre els dos ulls, per la qual cosa serveix per compensar de manera òptica els desequilibris binoculars.

La base indica la orientació que s’utilitza en muntar el prisma a les ulleres (inferior, superior, interna o externa). És possible trobar expressada l’orientació també en graus.


DISTÀNCIA I ALTURA PUPIL·LAR

Abreviacions i denominacions:

DP o DIP: Distància pupil·lar o interpupil·lar

DNP: Distància nasopupil·lar

Distància dels centres

La distància pupil·lar o interpupil·lar és la distància que hi ha entre el centre de les dues pupil·les, de l’ull dret i de l’ull esquerre. S’expressa en mil·límetres. La distància nasopupil·larés la que hi ha entre el centre del nas i el centre de la pupil·la, per la qual cosa dues distàncies nasopupil·lars equivalen a una distància pupil·lar. L’altura pupil·lar és la distància que hi ha entre la pupil·la i la part interior de la muntura escollida que durà les lents.Tots aquests valors es mesuren en mm.

Per muntar les ulleres i centrar-les, l’òptic necessitarà aquests dos valors fonamentals, però no se solen anotar a la recepta, ja que per l’usuari no són útils i l’altura pupil·lar tampoc es pot mesurar fins que l’usuari hagi escollit la muntura que vol.


També ens podem trobar amb altres abreviatures generals:

DP: A part de distància pupil·lar, en certes receptes pot referir-se a diòptries prismàtiques

VL: visió llunyana (>3 metres)

VP: visió propera (30 – 40 cm)

VI: visió intermèdia (40cm – 3 m)

OD/UD: ull dret

OI/UE: ull esquerre

 

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 24/01/2020

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.