Estudi macular

El 25 de gener passat, el Dr. Maseras, del Departament de Retina i Vitri de l’Institut Català de Retina, va defensar a la Universitat Autònoma de Barcelona la seva tesi doctoral, un estudi macular titulat Estudi dels gruixos retinians maculars amb tomografia de coherència òptica després de cirurgia refractiva amb lent fàquica tipus ICL™, codirigida pel Director Mèdic de l’ICR, el Dr. Ignasi Jürgens.

Objectiu de l’estudi macular

La tesi doctoral tenia per objectiu determinar els canvis del gruix macular després de l’implant d’una lent intraocular fàquica de cambra posterior per a la correcció de l’ametropia mitjançant l’ús de la tomografia de coherència òptica (OCT).

Per assolir l’objectiu de la tesi, el Dr. Maseras va realitzar un estudi prospectiu a 111 ulls de 58 pacients que s’havien sotmès a cirurgia amb un implant d’ICL. Amb aquesta finalitat, els pacients es van sotmetre a una avaluació prèvia i posterior a la cirurgia, a la setmana 4 i a la setmana 12. Es van avaluar l’agudesa visual, la pressió intraocular, la profunditat de la cambra anterior, el diàmetre pupil·lar i el gruix macular mitjançant la tomografia de coherència òptica.

Una vegada finalitzat l’estudi a pacients d’una mitjana d’edat de 33,8 ± 6,3 anys (entre 26-50), es va determinar que l’equivalent esfèric mitjà preoperatori era de -7,793 ± 5,268 i l’equivalent mitjà postoperatori 3 mesos després de la cirurgia era de -0.094 ± 0,788 D. El gruix foveal abans de la cirurgia era de 287± 24 µm. Un mes i 3 mesos després de la cirurgia, els gruixos foveals eren, respectivament, de 290 i 293. No s’hi van trobar diferències significatives a cap dels sectors. L’agudesa visual no corregida va millorar en tots els casos i no es van detectar canvis ni al gruix macular ni al volum macular després de la cirurgia.

Conclusions de l’estudi macular

Així doncs, mitjançant l’estudi, el Dr. Maseras va poder concloure que l’implant de lents intraoculars de tipus ICL constitueix una opció quirúrgica efectiva per al tractament d’errors refractius de diferents rangs. Als pacients estudiats no s’hi van desenvolupar casos d’edema macular, i la tomografia de coherència òptica de domini espectral va permetre descartar qualsevol augment significatiu durant el període d’estudi.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 03/06/2019

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.