D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAGMENTO (UE) 2016/679 posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.Responsables: Institut Català de la Retina, S.L., Institut Català de Cirurgia refractiva, S.L. (en endavant ICR) Contacte Delegat de Protecció de Dades: C/Pau Alcover nº 67 08017 Barcelona Finalitat: La finalitat del tractament és proporcionar-li la informació que ens sol·licita. Legitimació: La base legal per al present tractament és la sol·licitud realitzada per vostè. Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions en els quals s'organitza ICR, en part o en la seva totalitat. No es comunicaran a tercers. Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades DPD a la direcció establerta facilitada a contacte. També pot revocar els consentiments a altres tractaments. També pot sol·licitar més informació al DPD sobre els tractaments realitzats. En cas que consideri que s'han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent. Conservació: Les dades recollides seran conservades durant els temps necessari per a la gestió sol·licitada, amb un màxim de 30 dies.

  La radiofreqüència és un procediment molt segur, gens invasiu ni agressiu.

  La recuperació és molt ràpida; el pacient pot reprendre el seu dia a dia gairebé en sortir de la consulta.

  La radiofreqüència és un tractament ambulatori i indolor.

  Què és?

  La radiofreqüència és un tractament estètic que consisteix en l’aplicació d’ones electromagnètiques d’alta freqüència sobre la pell amb l’objectiu d’allisar-la i reduir-ne la flacciditat. Aquestes provoquen l’escalfament de diferents capes de la pell, de manera que s’afavoreix l la formació de nou col·lagen i el tensat de la pell.

  A l’ICR oferim aquest tractament per reduir imperfeccions cutànies a la zona periocular per millorar les arrugues al voltant dels ulls, sovint com a complement a altres tractaments com la blefaroplàstia o les opcions de regeneració de la pell amb làser CO2.

  En quins casos està indicat?

  La radiofreqüència està indicada per als pacients que vulguin reduir la flacciditat de la pell de la cara o alguna arruga. A més, també s’aplica per reduir l’acumulació de líquids i greix de la pell,tot això farà que la pell tingui una aparença més sana i jove.

  Hi ha alguns casos concrets en els quals es desaconsella aquest tractament, com embaràs, lactància, pacients amb pròtesis metàl·liques o marcapassos, obesitat mòrbida, malalties neuromusculars o cardiopaties. Per tal de valorar la idoneïtat del tractament per al pacient, serà necessària una primera visita amb l’especialista en oculoplàstia.

  La radiofreqüència és un procediment molt segur, gens invasiu ni agressiu.

  Beneficis

  La radiofreqüència estimula la creació de col·lagen, fonamental per a aconseguir que la pell es tibi. El resultat és un efecte similar al lífting sense la necessitat de passar pel quiròfan. En conseqüència, la recuperació és molt ràpida -el pacient pot reprendre el seu dia a dia en sortir de la consulta- i amb prou feines queda cap marca després de realitzar el tractament.

  En què consisteix la sessió?

  La radiofreqüència és un tractament ambulatori i indolor.

  La radiofreqüència es realitza de manera ambulatòria, no requereix cirurgia ni anestèsia i és pràcticament  indolora. Es nota una escalfor que pot arribar a ser forta a la zona tractada però no produiex dolor. 

  A l’hora de realitzar el tractament amb radiofreqüència, cal que la pell estigui ben neta. Abans de procedir, l’especialista aplicarà sobre la zona a tractar un gel conductor de les ones electromagnètiques. Aquest gel facilitarà el moviment de l’aparell de radiofreqüència, que es farà lliscar per la pell fent-hi un massatge.

  Habitualment són necessàries entre 3 i 10 sessions d’una durada d’entre 10 i 30 minuts, en funció de factors com les zones que cal tractar o l’estat del col·lagen del pacient.

  Recomanacions posteriors

  Després de cada sessió, la pell es pot mostrar una mica envermellida, però l’enrogiment disminueix les hores posteriors.

  Tret d’això, la radiofreqüència no presenta cap efecte advers.

  Especialistes en Oculoplàstia

  Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 18/04/2024

  Tens algun dubte?

  Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.