L’Institut Català de Retina participa en l’avaluació pilot de l’aparell BulbiCAM, fabricat per l’empresa noruega Bulbitech, la qual desenvolupa dispositius i aparells de diagnòstic neuroocular amb la finalitat de detectar trastorns neurooftàlmics basats en la tecnologia de seguiment ocular.

Aquest estudi, liderat pel cap del Departament de Glaucoma i del Departament d’Investigació de l’ICR, el Doctor Alfonso Antón, té com a premissa comparar la ubicació dels defectes campimètrics avaluats amb perimetria automatitzada estàndard (SAP) respecte als detectats amb el perímetre de moviment ocular BulbiCAM.

El dispositiu BulbiCAM és utilitzat a l’ICR per fer camps visuals, i serveix per detectar i veure l’evolució de la malaltia del glaucoma. Una malaltia que provoca danys a les cèl·lules ganglionàries de la retina, deteriorant el camp visual, i que és la segona causa de ceguera a nivell mundial -vist des del punt de vista epidemiològic-.

És un dispositiu de realitat virtual que proporciona més comoditat i dinamisme al pacient

Segons ens explica l’optometrista i investigador de l’ICR, Marc Martínez, el principal avantatge d’aquest dispositiu és la comoditat que proporciona al pacient: no cal que s’estigui reclinat cap endavant, sinó que permet recolzar l’esquena a la cadira i el cap té més llibertat de moviment. A més a més, la metodologia és més dinàmica; no s’ha d’estar constantment mirant un punt fix, sinó que el punt de fixació al punt d’estímul va variant.

Aquest estudi avalua diferents pacients: diagnosticats de glaucoma, d’altres amb sospita que el pateixin i/o que tinguin hipertensió ocular, i d’altres no patològics; i tots ells són majors de 40 anys. La investigació pretén analitzar la salut ocular de 80 pacients, dels quals 50 ja hi han participat.

La metodologia de l’estudi és realitzar tres camps visuals, dos de curts i un de llarg: es compara els resultats dels camps visuals curts entre ells per comprovar que el resultat sigui el mateix; d’altra banda, amb el camp visual llarg es compara amb un dels curts per comprovar quina de les proves és més fiable per veure l’evolució del Glaucoma o bé una possible diagnosi.

La realitat virtual ajuda a fer la prova de diagnosi més amena i entretinguda

El pacient, quan té l’aparell degudament col·locat, visualitza dues situacions diferents: en una primera, es mostra un paisatge amb realitat virtual, damunt del qual hi apareix un insecte que ha d’anar seguint amb la vista; en una segona, el pacient veurà un punt blanc que va canviant de posició i que igualment, cal que vagi a trobar-lo visualment, si el veu.

La principal diferència d’aquest aparell amb el que s’usa en l’actualitat és que el dispositiu pilot analitza el temps de reacció, ja que el que es fa servir avui en dia només analitza la mida de l’estímul i la seva intensitat. El BulbiCAM utilitza la mateixa mida, però, canvia la intensitat de l’estímul i també mesura el temps de reacció en detectar l’estímul. Tanmateix, el pacient no necessita apretar un botó cada vegada que veu un punt de llum a la pantalla; sinó que l’aparell automàticament detecta si el pacient veu o no l’estímul pels moviments oculars que detecta. Tot plegat, fa que aquest pioner dispositiu resulti més fàcil i intuïtiu pel pacient.

És un estudi pioner per evitar falsos positius i negatius en el diagnòstic del Glaucoma

L’optometrista Martínez considera que els aparells actuals del mercat fan que les proves siguin relativament feixugues pel pacient, i això a vegades provoca falsos positius i/o falsos negatius durant les proves. Per això creu que és transcendent l’avaluació i aplicació de nous aparells. Per això, un cop l’equip de l’ICR hagi acabat l’estudi, s’analitzaran les dades i es comprovarà la validesa d’aquest dispositiu per concloure si pot millorar la prova per la diagnosi del camp visual.

En un futur, es pretén dur aquest pioner estudi a congressos d’àmbit nacional i internacional per compartir els avenços del Departament de Recerca de l’ICR amb la resta de la comunitat científica.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 17/03/2023

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.