Què és l’aberrometria?

L’aberrometria és una prova oftalmològica no invasiva que permet estudiar la qualitat òptica del sistema visual.  Mitjançant l’anàlisi del front d’ona, s’estudien estructures que intervenen en la refracció de la llum, com són la còrnia (la capa externa i transparent per la qual entra la llum a l’ull) i el cristal·lí (la lent interior). A través d’aquesta prova, l’oftalmòleg podrà obtenir informació sobre la qualitat de les imatges que percep el pacient.

Per a què s’utilitza

Permet orientar el diagnòstic, així com, avaluar i dur a terme un seguiment dels pacients interessats en la cirurgia refractiva (anàlisi de la graduació, mesura de la grandària pupil·lar…) tant en l’estudi preoperatori com postoperatori, amb la finalitat de poder personalitzar al màxim el tractament.

Per tant, l’aberrometria no s’utilitza per detectar una patologia en particular, sinó que permet analitzar les estructures de l’ull que poden estar afectant la qualitat de la visió del pacient. Les irregularitats en la forma i transparència dels teixits, juntament amb els defectes òptics són elements que intervenen en el resultat d’una aberrometria i no sempre es poden corregir amb ulleres o lents de contacte.

Abans de la prova

No requereix cap preparació prèvia en particular, ni dilatació pupil·lar (excepte indicació específica), però sí que és necessari realitzar la prova sense lents de contacte. Per aquesta raó, és recomanable interrompre el seu ús com a mínim el dia anterior a la realització de la prova.

Després de la prova

L’aberrometria és una tècnica no invasiva, pel que no requereix contacte directe amb l’ull ni produeix reaccions adverses. Després de la prova, per tant, es pot realitzar sense cap mena de problema qualsevol activitat del dia a dia.

Com es realitza

La realització de la prova requereix un aberròmetre, un instrument de mesura també conegut com a analitzador de front d’ona.

L’aberròmetre mesura la deformació dels rajos làser, de molt baixa potència, projectats a l’ull. Aquests es reflecteixen al fons de l’ull i retornen al dispositiu de mesura. Si els rajos emesos són idèntics als rebuts, l’ull és òpticament perfecte. Si no és així, els especialistes ho consideren aberració òptica.

L’examen es realitza assegut i no requereix contacte visual. Amb la barbeta instal·lada al mentó i el front recolzat endavant, el pacient ha de fixar la mirada cap a un patró lluminós central dins de la lent sense moure els ulls ni el cap.

Es tracta d’una prova que dura només uns segons i és realitzada per un optometrista. Una vegada recollides les dades, l’oftalmòleg serà l’encarregat d’interpretar els resultats i transmetre’ls durant la propera visita.

Preguntes freqüents

Causa alguna mena de molèstia?

No, ja que en ser una tècnica no invasiva no contacta amb l’ull, pel que no causa cap mena de molèstia.

S’ha de venir acompanyat?

No, aquesta prova no requereix que vingui acompanyat d’una altra persona. En algun cas excepcional, se sol·licita realitzar-la sota dilatació pupil·lar. En aquest cas veurà borrós a causa dels col·liris i no podrà conduir.

S’ha de venir en dejú?

No és necessari venir en dejú per la realització de la prova.

Quant temps es triga a obtenir els resultats de la prova?

Les dades s’obtenen el mateix moment de la realització de la prova. Si es precisa un informe per un oftalmòleg, la prova informada es remetrà en pocs dies.

Pot l’optometrista interpretar el resultat de la prova al moment de la seva realització?

L’optometrista és l’encarregat de practicar la prova i té els coneixements per confirmar la seva correcta realització. Qui ha d’interpretar i informar dels resultats obtinguts és l’oftalmòleg, qui ho farà tenint el context clínic després d’una anamnesi i exploració completa del pacient.

Es pot conduir després de realitzar la prova? I dutxar-se?

Sí, després de la prova es pot dur a terme qualsevol activitat del dia a dia, tals com dutxar-se o conduir, excepte si se li ha realitzat dilatació pupil·lar.

Es pot utilitzar maquillatge després de la prova?

Sí, no hi ha cap inconvenient en utilitzar maquillatge després d’aquesta prova.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 29/05/2024

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.