El Dr. Daniel Vila presenta la seva tesi doctoral sobre l’estudi de la membrana limitant interna en extreure la membrana epiretiniana macular

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 18/10/2016
El Dr. Daniel Vila presenta la seva tesi doctoral sobre l’estudi de la membrana limitant interna en extreure la membrana epiretiniana macular

L’1 d’octubre passat, el Dr. Daniel Vila va defensar a la Universitat Autònoma de Barcelona la seva tesi doctoral amb el nom de Valoració en un estudi prospectiu de l’estat de la membrana limitant interna a partir de tincions intraoperatòries i de l’anatomia patològica quan s’extreu la membrana epiretiniana macular, codirigida pel Director Mèdic de l’ICR, el Dr. Ignasi Jürgens.

Objectiu principal de la tesi doctoral del Dr. Vila

La tesi doctoral tenia per objectiu analitzar l’estat de la membrana limitant interna (MLI) quan s’extreu la membrana epiretiniana macular (MEM), i determinar també el grau de concordança entre els teixits pressuposadament extrets a partir de les tincions intraoperatòries i dels resultats de l’anatomia patològica de les mostres.

Per assolir l’objectiu de la tesi, el Dr. Vila va dur a terme un estudi prospectiu on es van seleccionar pacients diagnosticats amb MEM idiopàtica. Aquests pacients es van distribuir de manera aleatòria. En un grup es pretenia extreure només la MEM (grup M) i en un altre la MEM i la MLI de manera seqüencial (grup L). Tots els pacients es van sotmetre a un vitrectomía pars plana i a una extracció de la MEM amb tinció amb blau tripà. Posteriorment, es va avaluar de manera intraoperatòria l’estat de la MLI sota la tinció amb blau brillant G. En tots els pacients del grup L, es va extreure la MLI i totes les mostres extretes van ser analitzades de manera anatomopatològica amb el microscopi òptic.

Característiques de l’estudi

L’estudi es va realitzar en 26 pacients d’una edat mitjana de 70,65 anys, separats en dos grups: el grup M, amb 11 persones i el grup L amb 15. El seguiment mitjà va ser de 15,35 mesos i els patrons d’extracció de la MLI es van dur a terme de la manera següent. En el grup M, es va dur a terme en bloc en 8 dels 11 pacients i de manera parcial en 3 dels 11 pacients. En el grup L, es va realitzar en bloc en 9 dels 15 pacients, de manera parcial en 5 dels 15 pacients i de manera seqüencial en 1 dels 15 pacients. Només en un 3,8 % del total de pacients, la MLI va romandre intacta després d’extreure la MEM.

El Dr. Vila va processar 32 mostres quirúrgiques que contenien o bé MEM i MLI, o bé només MEM o bé només MLI. Va detectar-hi una concordança del 84,37 % entre els teixits pressuposadament extrets mitjançant tincions intraoperatòries i els resultats de l’anatomia patològica de les mostres. En el cas de les mostres que pressuposadament contenien la MLI, la concordança arribava a assolir el 96,7 %.

L’estudi li va permetre determinar que existeix una dificultat tècnica per extreure la MEM de forma aïllada i que hi ha una alta concordança entre els teixits pressuposadament extrets a partir de les tincions intraoperatòries i els resultats de l’anatomia patològica de les mostres, més elevada en el cas de la MLI que en el cas de la MEM.

Publica el teu comentari

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAMENT (UE) 2016/679 posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.

Responsables: Institut Català de la Retina, S.L., Institut Català de Cirurgia refractiva, S.L. (en endavant ICR)

Contacte Delegat de Protecció de Dades: C/Pau Alcover nº 67 08017 Barcelona – rgpd@icrcat.com

Finalitat: La finalitat del tractament és gestionar la informació que ens facilita i en cas de disposar del seu consentiment, publicar el testimoni a la nostra web.

Legitimació: La base legal per al present tractament és la sol·licitud realitzada per vostè i el seu consentiment.

Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions en els quals s'organitza ICR, en part o en la seva totalitat. No es comunicarà a tercers.

Drets: En qualsevol moment, vostè por exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades DPD a la direcció establerta facilitada a contacte. També pot revocar els consentiments a altres tractament. També pot sol·licitar més informació al DPD sobre els tractaments realitzats.
En cas que consideri que s'han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

A tots els efectes, l'usuari accepta que l'opinió expressada serà exclusivament responsabilitat seva. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que se’n puguin derivar.
ICR no es farà responsable de l'exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat i legalitat de les dades, informacions o opinions publicades pels usuaris.
ICR es reserva el dret de no publicar totes les opinions dels usuaris.
El nom d'usuari és responsabilitat de l'usuari. ICR no es farà responsable de l'ús il·legal o amb fins il·lícits que altres usuaris puguin fer d'aquest nom d'usuari.

Conservació: Les dades recollides seran conservades durant el temps necessari per a la gestió sol·licitada.

Visita'ns:

ICR Seu Central Ganduxer

C/ Ganduxer, 117
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Pau Alcover

C/ Pau Alcover, 67
08017 Barcelona Veure mapa

ICR Cerignola

C/ Cerignola, 14
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Terrassa

C/ del Nord, 77
08221 Terrassa Veure mapa

Servei d’Oftalmologia ICR a la Clínica Ntra. Sra. del Remei

C/ de l'Escorial,148
08024 Barcelona Veure mapa

Centre Quirúrgic Clínica Bonanova

Pg. de la Bonanova, 22
08022 Barcelona Veure mapa

Proves i tractaments Clínica Bonanova

C/ Mandri, 63
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Seu Central Ganduxer

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 21 hores
Dissabtes de 9 a 14 hores

Com arribar-hi Més informació

ICR Pau Alcover

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 h a 21:00 h.
Dissabte de 8:00 h a 14:00 h.

Com arribar-hi Més informació

ICR Cerignola

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 h a 21:00 h.

Com arribar-hi Més informació

ICR Terrassa

Telèfon 93 736 34 40

Horari:
De dilluns a divendres de 8:30 h a 14 h i de 15 h a 20 h.*

Com arribar-hi Més informació

Servei d’Oftalmologia ICR a la Clínica Ntra. Sra. del Remei

Telèfon 902 10 10 50

Horari:
Dilluns i dijous tarda de 15 h a 20 h i dilluns matí de 8 h a 14 h.

Com arribar-hi Més informació

Centre Quirúrgic Clínica Bonanova

Telèfon 934 34 09 25

Horari:
De dilluns a divendres de 7:30 h a 20:30 h.

Com arribar-hi Més informació

Proves i tractaments Clínica Bonanova

Telèfon 93 434 27 70

Com arribar-hi Més informació