La Dra. Amanda Rey, oftalmòloga del Departament de Retina de ICR, juntament amb la Dra. Lorena Castillo, oftalmòloga del Departament de Neurooftalmologia de ICR, han publicat un article en la revista internacional de prestigi en oftalmologia BMC Ophthalmology.

Article publicat a BMC Ophthalmology

L’article presentat tracta el cas clínic d’un pacient diagnosticat de fístula caròtido-cavernosa amb pèrdua de visió degut a un despreniment de retina serós secundari.

La fístula caròtido-cavernosa és una connexió anòmala entre el sistema arterial caròtide (que duu la sang oxigenada al cap) i el si cavernós que pot ocasionar típicament una congestió venosa a l’ull. El despreniment de retina serós s’ha descrit com una complicació molt infreqüent en els pacients amb fístula caròtido-cavernosa.

La coroides és la capa vascular que nodreix la retina externa, i està involucrada en diverses malalties oculars incloent tumors, degeneració macular, corioretinopatia serosa central, retinopatia diabètica i uveïtis. La EDI-OCT (tomografia de coherència òptica d’alta resolució) és una tècnica no invasiva que permet avaluar els gruixos d’aquesta capa, així com l’estructura d’aquestes malalties.

Resultats del cas clínic

Els resultats del pacient analitzat confirmen uns gruixos subfoveals de la coroides superiors en el moment del diagnòstic de la fístula en presència de fluid subretinià en comparació amb l’altre ull o amb els gruixos de després de la resolució del fluid, quan la fístula s’ha tancat de manera espontània. Per tant, es tracta d’una malaltia en què la coroides també podria estar implicada en l’origen o causa de l’aparició del despreniment de retina serós secundari.

S’especula que la transformació de la sang venosa de les venes orbitàries en sang arterial a causa de la fístula caròtido-cavernosa podria ocasionar estasis venosa (circulació lenta de la sang a les venes), congestió de la membrana coriocapil·lar, i finalment, podria produir hipòxia (estat de deficiència d’oxigen a la sang, cèl·lules i teixits), cosa que provoca una disfunció de les cèl·lules de l’epiteli pigmentari de la retina que provoquen el despreniment de retina serós secundari. Els canvis en la congestió de la coriocapil·lar poden mesurar-se de manera no invasiva amb els gruixos de la coroides mitjançant l’EDI-OCT. En el moment en què es tanca la fístula caròtido-cavernosa es normalitza el flux venós a la zona dels ulls i la funció de la coriocapil·lar. Així doncs, l’epiteli pigmentari torna a la normalitat, el despreniment de retina serós es resol i el gruix de la coroides es normalitza.

Aquest és el primer article publicat d’un pacient amb fístula caròtido-cavernosa amb despreniment de retina serós secundari on la tècnica de l’EDI-OCT ha permès valorar els canvis que es produeixen en la coroides després de la resolució espontània de la fístula. Aquesta tècnica permet visualitzar en temps real i de manera objectiva i detallada la capa de la coroides i, a més a més, pot utilitzar-se per monitoritzar l’activitat de la malaltia.

Col·laboradors de l’ICR

En aquest article també hi han col·laborat el Dr. Ignasi Jürgens, director mèdic de ICR i cap del Departament de Retina, i la Dra. Agnieszka Dyrda i el Dr. Xavier Maseras, tots dos oftalmòlegs del Departament de Retina de ICR.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 29/08/2022

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.