El Dr. Vladimir Poposki, expert en retina i membre de l’ICR, ha format part juntament amb altres professionals destacats del panorama nacional del Comitè Científic del DESAFÍO MACULAR 2021, esdeveniment que aquest any ha assolit la seva sisena edició.

L’esdeveniment telemàtic, celebrat el passat 11 de febrer, tenia com a objectiu fusionar esforços i unir coneixements sobre trastorns retinians difícils a través d’especialistes nacionals, que han presentat i discutit casos clínics complexos de retina.

Les “formes rares de la DMAE”, un dels reptes en els trastorns retinians

La Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE) és una patologia que afecta la part central de la retina, la màcula, i com el seu nom indica, és una malaltia que va progressant a mesura que va avançant l’edat del pacient.

La vasculopatia coroidea polipoidal (VCP) es presenta amb una maculopatia exsudativa sero-hemorràgica, caracteritzada per escassetat de druses, canvis pigmentaris, atròfia geogràfica i formació de cicatrius disciformes – particularitats que sovint la distingeixen de la DMAE típica.

Les lesions neovasculars i polipoidals en aquesta malaltia es desenvolupen per sota de la làmina basal de l’epiteli pigmentari de la retina (EPR), com una variant de la neovascularització tipus 1. La presència de fluid subretinià i líquid intraretinal són marcadors d’activitat exsudativa.

Hi ha molts trastorns maculars que imiten la VCP, com la corioretinopatia serosa central, el despreniment vascularitzat de l’EPR i la neovascularització tipus 3 (Proliferació Angiomatosa Retiniana). OCT i OCT – Angiografia (no contrast) poden complementar el diagnòstic, però l’estàndard d’or actual per identificar els pòlips segueix sent l’angiografia amb verd indocianina. És important tractar basant-se en un diagnòstic precís, comenta el Dr. Poposki.

L’objectiu més important del tractament hauria de ser aconseguir el millor resultat visual possible a la vegada que es minimitza la seva càrrega (freqüència). Els propòsits secundaris són obtenir el tancament complet dels pòlips i minimitzar els efectes adversos, l’atròfia de l’EPR i la recurrència.

Tant la monoteràpia anti-VEGF com la combinació amb teràpia fotodinàmica (TFD) són opcions de tractament inicial acceptables en pacients que presenten VCP simptomàtica. Després del tractament inicial, els pacients han de ser monitorats per obtenir una resposta adequada basada en els resultats anatòmics i funcionals.

El Dr. Poposki ha hecho una ponencia sobre la Vasculopatía Coroidea Polipoidal
El Dr. Poposki ha fet una ponència sobre la Vasculopatia Coroidea Polipoidal

Sobre la ponència

El Dr. Poposki, com a ponent, ha fet una presentació de gran interès per a l’audiència – més de 300 oftalmòlegs de tota Espanya – i ha explicat als assistents la importància del diagnòstic precoç, tractament contundent i seguiment prolongat de la Vasculopatia Coroidea Polipoidal, amb la finalitat de salvar la visió al pacient amb aquesta llarga malaltia.

La Societat Espanyola de Retina i Vitri ha felicitat als ponents per l’alt nivell científic i didàctic, i als organitzadors per l’excel·lent producció del Desafío Macular 2021.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 26/02/2021

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.