La Dra. Agnieszka Dyrda, membre del Departament de Retina i Vitri i del Departament de Cataracta d’ICR, ha publicat juntament amb la Societat Europea de Retina i Vitri (EVRS) un article que avalua a escala internacional els diferents enfocaments terapèutics d’aquesta patologia i fa una revisió de la literatura actual sobre aquesta.

L’article, publicat a la prestigiosa revista mèdica Acta Ophthalmologica, recull els resultats d’un estudi internacional que compara la pràctica clínica diària de 63 centres europeus y avalua les característiques de 1719 pacients diagnosticats amb corioretinopatia serosa central.

Què és la corioretinopatia serosa central?

  • La Corioretinopatia Serosa Central (CSC) és una malaltia d’origen inflamatori que afecta la coroide i la retina. La inflamació produeix un augment de la permeabilitat dels vasos, provocant així la sortida de líquid, que s’acumula a la coroide i queda retingut a la barrera de l’epiteli pigmentari. No obstant això, amb el temps aquesta barrera es torna ineficaç i el fluid passa per sota la retina, el que acaba provocant el seu despreniment.
  • Quan la zona afectada de la retina és la zona central o màcula, el pacient por arribar a percebre una visió disminuïda i borrosa, així com una taca fosca (negra o gris) central immòbil. Això impedeix o dificulta la lectura i genera una distorsió de línies i objectes, que poden semblar més petits del que realment són.
  • La CSC es divideix en dos tipus: aguda, que es resol de forma espontània en el 80-90% dels casos; i crònica, que dura més de 3 mesos. Tot i que la Corioretinopatia Serosa Central no és una malaltia molt freqüent,, en casos crònics pot arribar a amenaçar la visió.
  • La CSC afecta majoritàriament a homes joves (46 anys segons l’estudi) i a dones d’edat més avançada (54 anys a la mostra estudiada).

Què aporta l’article?

Aquest nou estudi ha reunit als millors experts de 24 països europeus, entre els quals la Dra. Dyrda, per estudiar les característiques d’aquesta malaltia en la població europea i els diferents enfocaments terapèutics utilitzats en aquests països, tal com les diferències i similituds en el tractament de la Corioretinopatia Serosa Central.

L’article es titula «Una avaluació internacional col·laborativa de la corioretinopatia serosa central: diferents opcions terapèutiques i revisió de la literatura. L’estudi de la Societat Vitreorretiniana Europea» («An international collaborative evaluation of central serous chorioretinopathy: different therapeutic approaches and review of the literature. The European Vitreoretinal Society central serous chorioretinopathy study») i es pot consultar a la web d’Acta Ophthalmologica.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 21/09/2020

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.