coriorretinopatía serosa central crónica

La Dra. Dyrda, membre dels departaments de Retina i Vitri i de Cataracta de l’ICR, ha publicat en col·laboració amb els retinòlegs del nostre centre un article titulat “Característiques clíniques i evolució a llarg termini de la coriorretinopatia serosa central crònica” a Annals d’Oftalmologia, la revista de la Societat Catalana d’Oftalmologia. Aquest projecte científic fou premiat amb la Beca del 46è Congrés de la Societat Catalana d’Oftalmologia.

Quin és l’objectiu de l’estudi?

L’estudi pretén analitzar les característiques i evolució de la coriorretinopatia serosa central crònica als pacients diagnosticats i seguits durant un mínim d’un any a l’Institut Català de Retina.

Què és la coriorretinopatia serosa central?

  • Es una patologia de la coroide i de la retina, d’origen inflamatori, que produeix un augment de la permeabilitat dels vasos i la sortida del líquid. El líquid s’acumula primer a la coroide i queda retingut a la barrera de l’epiteli pigmentari. Amb el temps aquesta barrera es fa ineficaç i el fluid passa per sota de la retina, el que acaba provocant el seu despreniment neurosensorial.
  • Quan la malaltia afecta a la màcula (zona central de la retina) provoca visió disminuïda i borrosa, escotomes o defectes centrals del camp visual que el pacient percep com una taca fosca (negra o grisosa) central immòbil. Això li impedeix o dificulta la lectura, ja que les línies es torcen al llegir i té la sensació de que els objectes són més petits del que realment són.
  • No és una malaltia freqüent, però sempre s’ha de tenir en compte perquè, en casos crònics, pot amenaçar la visió.
  • Tenint en compte el temps d’evolució la dividim en dos tipus: aguda, que es resol de forma espontània en el 80-90% dels casos; i crònica, que dura més de 3 mesos.
  • És una malaltia que afecta majoritàriament a homes joves (el 79% eren homes amb una edat mitjana de 46 anys, segons l’estudi realitzat) i a dones d’edat més avançada (l’edat mitjana fou de 54 anys a la mostra estudiada).

Què aporta l’article?

  • És un estudi gran: es van incloure 146 ulls de 134 pacients.
  • Amb un seguiment llarg: mitja de 3,2 anys (segons la revisió bibliogràfica realitzada, en només 35 dels 1613 treballs publicats, el seguiment va ser més llarg d’un any).
  • Els resultats mostren que la coriorretinopatia serosa central crònica es una malaltia progressiva amb un impacte significatiu a la funció visual. A pesar de la resolució, deixa seqüeles visuals que disminueixen de manera significativa la qualitat de vida. D’aquesta manera es destaca la importància del diagnòstic i el tractament adequat en els casos que ho necessiten.
  • A més, es van identificar els factors de risc i els grups amb pitjor pronòstic visual, com per exemple edat avançada, sexe femení i troballes anatòmiques a l’OCT (la prova d’imatge no invasiva més utilitzada per al diagnòstic i seguiment d’aquests pacients).

Han col·laborat a l’estudi, a més de la Dra. Dyrda, la Dra. Rey, el Dr. Poposky, el Dr. Tsiroukis, el Dr. Jürgens i A. Morilla.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 06/06/2019

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.