Què és la dacriocistitis?

La dacriocistitis és la inflamació habitualment causada per una infecció del sac lacrimal a causa d’una obstrucció de la via lacrimal.

Quins símptomes provoca?

Dolor, enrogiment i edema a nivell de la porció interna de la parpella inferior (sobre el sac lacrimal), llagrimeig, secreció, febre ocasional, que pot ser recurrent.

Quins en són els signes?

Edema dolorós i eritematós localitzat a nivell de la porció nasal de la parpella inferior, que s’estén cap a la zona periorbitària nasal. Quan es fa pressió sobre el sac lacrimal, pot haver-hi sortida de secreció mucoide o purulenta a través del punt lacrimal.

Altres signes poden ser la formació de fístula (sovint amb punt d’emergència a nivell del tendó cantal medial), quist al sac lacrimal o mucocele, especialment en casos crònics. Poques vegades apareix com a complicació una cel·lulitis orbitària o facial.

Quines són les causes la dacriocistitis?

La més comuna és l’obstrucció del conducte nasolacrimal, encara que també poden produir-la, amb molta menys freqüència, altres condicions com traumatismes facials, cirurgia nasal prèvia o tumoracions.

Maneig

Depèn la gravetat dels símptomes i signes trobats durant l’exploració de l’especialista. És necessari fer una exploració oftalmològica completa i, si és possible, l’obtencion d’un cultiu de secreció obtingut del punt lacrimal.

De quina manera es pot tractar?

Depèn de la gravetat dels símptomes i signes trobats durant l’exploració feta per l’especialista.
Es requereix una exploració oftalmològica completa. Si és possible, cal obtenir un cultiu de qualsevol secreció obtinguda del punt lacrimal.

  • Antibiòtics sistèmics. El tractament antibiòtic s’ajusta segons la resposta clínica i els resultats de cultius i antibiogrames.
  • Gotes d’antibiòtics tòpics administrades quatre vegades al dia.
  • Compreses calentes i massatge suau a nivell del cant intern.
  • Analgèsics.
  • Considerar incisió i drenatge d’un abscés madur, que haurà de ser realitzada sempre per un especialista.

Una vegada que el procés agut hagi cedit, caldrà considerar el tractament quirúrgic, especialment en dacriocistitis cròniques. És l’únic tractament curatiu d’aquesta malaltia, ja que, si no solucionem l’obstrucció dels episodis d’infecció, es poden repetir.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 08/05/2024

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.