El Dr. Cavero lidera l'estudi que associa malformacions oculars amb artèria umbilical única

El Dr. Lluís Cavero, Responsable del Departament d’Oftalmologia pediàtrica d’ICR, ha presentat un estudi que conclou per primera vegada que la malformació congènita més habitual del cordó umbilical s’associa amb malformacions oculars amb una probabilitat del 33%.

L’estudi ha estat dut a terme per, a banda del seu autor principal, la Dra. Paula Pucheta, la Dra. Rocío Rodríguez i la Dra. Laura Soldevila, i ha estat presentat pel Dr. Cavero el passat mes de setembre, durant la seva ponència al 99è Congrés de la Societat Espanyola d’Oftalmologia.

Què és l’artèria umbilical única (AUU)?

El cordó umbilical és la unió vascular que té un fetus amb la placenta materna. En condicions normals, hauria d’estar format per dues artèries i una vena umbilical. Tanmateix, es poden produir anomalies, com l’artèria umbilical única (AUU), la més freqüent del cordó umbilical. S’estima que aquesta malformació té una incidència d’entre el 0,5% i l’1% de tots els embarassos.

Fins ara diversos estudis havien demostrat que, en fetus amb artèria umbilical única, hi ha una prevalença del 15% de malformacions sistèmiques pel nounat (com ara al cor, als ronyons o les extremitats). Aquesta xifra suposa un risc deu vegades superior que en fetus amb cordó umbilical normal.

Un estudi pioner sobre malformacions oculars en casos d’artèria umbilical única

El treball que ha presentat el Dr. Cavero volia estudiar les manifestacions oftalmològiques en casos de nounats que presenten aquesta anomalia, quelcom que fins ara no s’havia investigat.

El personal mèdic de l’ICR que ha dut a terme l’estudi ha analitzat la patologia oftalmològica associada en diversos pacients nascuts d’embarassos amb artèria umbilical única. Entre el 2015 i el 2020 s’han comparat paràmetres de refracció, motilitat ocular, biomacroscopia i funduscòpia d’un total de 15 pacients que han acudit al servei de consultes externes de pediatria i havien nascut amb cordó umbilical amb AUU.

Descoberta rellevant en el camp de la pediatria

D’entre els casos analitzats, un 67% tenia antecedents d’ametropia familiar, un 27% presentava alguna malformació sistèmica (com la sindactília, l’agenèsia renal o la síndrome de les ungles grogues) i un 33% presentaven patologia oftalmològica malformativa. Aquesta alta associació amb pacients nascuts amb AUU, fa que l’equip d’investigadors aconselli la revisió sistemàtica dels pacients nascuts amb aquesta malformació.

Aquests resultats posen de relleu la importància de la formació del personal d’oftalmologia pediàtrica en patologia pediàtrica general (i no exclusivament en oftalmologia). A més, també manifesta la transcendència de l’anamnesi, és a dir tenir en compte els antecedents patològics dels i les pacients, per descartar possibles patologies oculars associades.

És per això que la formació continuada dels membres del Departament d’Oftalmologia pediàtrica, així com a la resta de departaments de l’ICR, és fonamental. A través de les sessions clíniques generals i específiques, el personal mèdic assistencial rep una formació integral.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 16/10/2023

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.