El Dr. Josep M. Pedrell m’ha operat de cataràctes amb un magnífic resultat, el seu nivell professional considero que frega l’excel·lència. Li manifesto el meu reconeixement i li expresso el meu agraïment personal.

Ismael

Do you have any questions?

Contact us or request an appointment with one of our specialists.