El meu agraïment a la Dra. Katia Guadalupe Sotelo per l’èxit de l’operació de les meves cataractes. També tot el meu agraïment per la bona atenció i tracte de tot el personal que m’ha atès, tant mèdic com administratiu.

Moltes gràcies a tothom!

Do you have any questions?

Contact us or request an appointment with one of our specialists.