Les lents de contacte són un mètode de correcció òptica que ha guanyat molts adeptes en les últimes dècades. N’hi ha de molts tipus, formes i graduacions, i per usos molt diferents. Et presentem 8 informacions sobre les lents de contacte.

1. A Espanya hi ha 2,5 milions d’usuaris de lents de contacte

Segons les dades del Libro Blanco de la Visión en España, publicat per la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO), el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas (CGCOO), el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) i Visión y Vida, s’estima que al voltant d’un 7,4% de la població espanyola entre el 12 i els 65 anys utilitza lents de contacte. Aquesta xifra correspon a uns 2,5 milions de persones.

2. En alguns casos, les lents poden no ser el mètode de correcció més adequat

Les lents de contacte no són la millor opció per aquestes persones o casos:

  • Les persones amb infeccions oculars freqüents
  • Els pacients que pateixen al·lèrgies greus
  • Els casos de sequedat ocular resistents al tractament
  • Les persones que treballen en entorns amb molta pols
  • Els candidats que no siguin capaços de tractar i cuidar adequadament les lents

3. Una de les causes més comunes d’infecció ocular són les lents de contacte

La queratitis (inflamació de la còrnia) pot estar provocada per diferents elements, com poden ser els bacteris, els fongs, i sobretot, microbis com l’Acanthamoeba, molt habitual entre els portadors de lents de contacte i que causa una infecció difícil de tractar. En els casos més greus pot provocar la cicatrització de la còrnia i produir problemes de visió que requereixin un transplantament de còrnia.

4. Múltiples factors que poden afavorir una infecció

Existeixen múltiples factors que poden influir i afavorir l’aparició d’una infecció ocular per ús de lents de contacte.

  • L’ús massa prolongat de les lents
  • Dormir sense treure’s les lents
  • Manca de llàgrimes sota les lents
  • Factors ambientals que assequen massa o alteren l’estat ideal de l’ull i de la lent
  • Falta d’higiene pel que fa les lents, la seva funda, ús de solucions no específiques per a la seva neteja o reutilització en excés de la solució.

Fer servir, emmagatzemar i netejar correctament les lents és de vital importància per reduir riscos de queratitis.

5. Revisar periòdicament l’adequació de les lents és de gran importància

Les lents antigues, mal cuidades o que no estiguin adaptades correctament poden provocar esgarrapades o el creixement de vasos sanguinis a la còrnia, un teixit que acostuma a estar irrigat per la sang. Per aquest motiu, l’adaptació i la potència de les lents ha de revisar-se de manera regular. La freqüència de les revisions ha d’establir-se segons el tipus d’ull, els problemes que pateixi i les necessitats visuals del pacient.

6. La infecció ocular per mal ús de les lents provoca visió borrosa, dolor, llagrimeig i enrogiment

Alguns dels símptomes que poden provocar una infecció derivada de l’ús de les lents de contacte són visió borrosa, enrogiment ocular, dolor, llagrimeig  o secreció excessiva, hipersensibilitat a la llum o la sensació de cos estrany dins l’ull. En cas d’experimentar qualsevol d’aquests símptomes és necessari anar a urgències de manera immediata, ja que certes infeccions relacionades amb les lents de contacte poden derivar en pèrdues greus de visió. En aquests casos és important iniciar un tractament el més aviat possible.

7. No totes les gotes oculars són aptes per a les lents de contacte

Qualsevol tipus de gotes oculars poden interaccionar amb les lents de contacte, es per això que s’ha d’evitar el seu ús quan es duen les lentilles, excepte en casos de gotes humectants receptades per l’oftalmòleg. Les solucions salines casolanes emprades per algunes persones per a les lents s’han relacionat amb infeccions cornials greus i per tant s’haurien d’evitar.

8. S’ha d’evitar l’adquisició de les lents de contacte cosmètiques en llocs no específics

Les lentilles cosmètiques de colors o per a disfresses no s’han de comprar mai en botigues no especialitzades. Es necessita la supervisió i recepta d’un metge oftalmòleg per qualsevol tipus de lent, ja que aquesta estarà en contacte amb l’ull i s’ha de garantir-ne la seguretat.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 14/06/2019

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.