El Dr. Francesc Duch, cap del Departament de Cirurgia Refractiva de l’Institut Català de Retina, va presentar el passat mes de gener la seva tesi doctoral en cirurgia titulada Resultats refractius i funcionals en la cirurgia de cristal·lí transparent amb implant de lent intraocular trifocal, a la Unitat Docent de la Vall d’Hebron, que pertany a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant d’un tribunal format pels professors Josep Garcia-Arumí, Jesús Costa i Rafael Barraquer.

La tesi doctoral del Dr. Duch, dirigida pels doctors Miguel Castilla i Daniel Vilaplana, tenia com a objectiu principal analitzar els resultats refractius i funcionals relatius a la visió sense correcció per a les diferents distàncies (llunyana, intermèdia i propera) obtinguts en la cirurgia de cristal·lí transparent (presbícia o vista cansada) amb l’implant de la primera lent multifocal de disseny trifocal. Aquest tipus de lents ajuden a corregir no només la visió de lluny i de prop, sinó que incorporen un nou focus per a la visió intermèdia, que es veia penalitzada en les lents multifocals tradicionals de tipus bifocal.

Com a objectius secundaris, l’estudi plantejava l’anàlisi dels resultats refractius, l’estudi dels aspectes relacionats amb la qualitat visual i la qualitat de vida després de la cirurgia.

Es van analitzar 135 ulls operats de cirurgia de cristal·lí transparent amb implant de lent intraocular trifocal corresponents a 71 pacients, amb un seguiment mínim d’un any.

Els resultats de l’estudi van determinar que la cirurgia de presbícia amb implant de lent trifocal és eficaç i segura, ja que proporciona una  bona visió independent d’una correcció amb ulleres en les diferents distàncies (llunyana, intermèdia i propera) i supera els criteris d’èxit establerts en l’estudi. Tant la qualitat de vida que proporciona la cirurgia com el grau de satisfacció final van obtenir als tests realitzats una puntuació superior al 90 % per part dels pacients.

tesi duch img

El tribunal va reconèixer el treball presentat amb la qualificació d’excel·lent i la menció Cum Laude.

La feina realitzada encoratja tot l’equip de Cirurgia Refractiva de l’ICR a treballar, com sempre, d’acord a uns principis d’excel·lència basats en l’assistència clínica, la docència i la investigació que proporcionen el millor tracte possible als pacients que confien en nosaltres.

 

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 03/06/2019

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.