Повреждения глаз, вызванные воздействием лазера и солнца

Què és el làser?

La paraula làser prové del acrònim en anglès Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation que significa en català: amplificació de llum per emissió estimulada de radiació.

La llum de làser no és més que una llum altament organitzada i coherent amb propietats especials. El coneixement teòric del funcionament i les precaucions que s’han de tenir en compte alhora de fer servir el làser en oftalmologia, ens ajuda a aprofitar degudament aquesta tecnologia, aplicar-la adequadament i no ferir als nostres pacients.

Quins tipus de làsers hi ha?

Segons la classificació europea dels punters, hi ha quatre categories amb subgrups i només la 1 i la 2 i els seus subgrups (1, 1M, 2 i 2M) son segurs i no necessiten protecció. És suficient amb l’acte reflex de la parpella per protegir-se dels seus efectes a l’ull.

Les altres dues categories, la 3 i la 4, necessiten protecció perquè poden produir l’afectació de la visió (cremades en el teixit més noble, la retina) i cremades a la pell segons la seva potència i el temps d’exposició.

És important destacar que no només el làser té riscos per la visió. Tot i que tots sabem que la llum és energia, habitualment no som el degudament conscients d’ells.

I el sol? És perjudicial?

Mirar directament la llum solar també pot provocar lesions a la retina, perquè tot i no ser un làser, és una llum molt potent. A l’ICR hem tingut pacients per lesions retinianes lumíniques ocasionades per quedar-se adormit a la platja amb els ulls entreoberts, (el cristal·lí actua de lupa i aquesta condensa la llum i la energia del sol i crema la retina), pacients que han practicat el “sun gazing” (perillosa pràctica de mirar directament al sol durant uns minuts amb la falsa creença que augmenta els nivells d’energia i disminueix la gana) o professionals amb feines d’especial risc, com els que realitzen processos de soldadura, per treballar sense elements protectors enfront a la radiació nociva que provoca danys retinians.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 08/08/2017

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.