esportistes

Els esportistes representen un col·lectiu que corre un risc més elevat de patir accidents oculars. La pràctica d’esports és una de les causes principals de traumatismes oculars. A més, els esportistes tenen necessitats especials pel que fa a una visió d’alta definició i practicitat en la correcció òptica, ja que els defectes de refracció com la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme són una gran molèstia perquè exigeixen una elevada dependència de les ulleres, que resulten molestes en practicar esports.

 

Riscs visuals que corren els esportistes

Segons el tipus d’esport que es practiqui, ha riscos específics per a la salut visual:

  • En la natació, s’han de prevenir irritacions oculars, a més d’infeccions que pugui ocasionar el clor de les piscines.
  • En els esports de contacte, com el rugbi, la boxa i altres arts marcials, és important dur protecció ocular adequada per evitar cops i contusions directes als ulls.
  • En els esports amb ús de pilotes o un altre tipus d’objectes que, a gran velocitat, puguin ocasionar lesions oculars, cal adoptar mesures de protecció específiques. A més, cal tenir en compte que, de vegades, aquestes contusions poden derivar en despreniments de retina o altres patologies oculars greus.
  • Quant a l’atletisme i als esports a l’aire lliure, hi ha risc de cremades solars a la còrnia o penetració de cossos estranys, com la sorra, als ulls.

Esports de precisió i aptituds visuals

Alguns esports requereixen una elevada precisió visual, que es pot veure alterada per problemes oculars que distorsionen la punteria a causa de l’afectació de la visió binocular, la fusió i la capacitat de resposta visual. Algunes d’aquestes alteracions no es perceben ràpidament, encara que sí afecten el rendiment de l’esportista.

A més, per obtenir certes llicències per a federar-se, com poden ser les llicències automobilístiques o de tir olímpic, cal sotmetre’s i aprovar certs exàmens visuals. Aquests controls visuals específics avaluen paràmetres com la visió estàtica, la visió dinàmica, la visió perifèrica i la motricitat ocular.

Com han de protegir-se la visió els esportistes?

Protecció contra els raigs del sol

L’ús d’ulleres de protecció solar és necessari per prevenir danys oculars causats pels raigs UVA i la llum blava del sol. Cal protegir-se els ulls amb ulleres amb els vidres tintats i homologats per prevenir danys al cristal·lí, la retina i la màcula, i, d’aquesta manera, evitar la incidència de diverses malalties.

Protecció contra contusions i perforacions

Els traumatismes oculars són la causa principal de ceguesa en els nens. L’ús d’ulleres de protecció esportives és essencial per prevenir aquests traumatismes. Les ulleres de protecció han de ser de policarbonat i disposar de la protecció ultraviolada i de la certificació europea necessària per a l’esport en qüestió.

Ús de lents de contacte

L’ús d’ulleres graduades convencionals no són protecció suficient per als esports. Per això, cal o bé l’ús d’ulleres protectores específiques graduades o l’ús de lents de contacte amb ulleres protectores específiques.

Encara que l’ús de lents de contacte ofereix una millor visió perifèrica, evita entelaments i obstrueix en menor grau el camp de visió, mai no s’han d’utilitzar per si soles sense protecció addicional, ja que en cas de traumatisme podrien suposar un perill més gran per a la visió.

Problemes oculars derivats de contusions oculars

Els traumatismes provocats per traumatismes oculars poden comportar no només danys com penetracions, contusions o lesions a la superfície de la còrnia, sinó també vessaments en els vasos sanguinis, abrasions corneals, inflamacions, o despreniment de teixits oculars i edemes. Algunes malalties oculars provocades per traumatismes poden ser:

Davant qualsevol tipus de lesió ocular, cal consultar un oftalmòleg d’urgències.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 08/08/2023

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.