Èxit de participació de l’ICR al Congrés Mundial d’Oftalmologia WOC2018

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 29/08/2022
Èxit de participació de l’ICR al Congrés Mundial d’Oftalmologia WOC2018

El Congrés Mundial d’Oftalmologia WOC 2018 s’ha celebrat aquest any del 16 al 19 de juny a Barcelona. Més de 30 oftalmòlegs de tots els departaments de l’ICR han participat en aquest congrés com a ponents, instructors i assistents.

El 36è Congrés Mundial d’Oftalmologia WOC2018, organitzat per l‘International Council of Ophthalmology, ha comptat amb 8000 especialistes de més de 150 països.

A més, s’han dut a terme més de 350 sessions de totes les subespecialitats d’oftalmologia.

Al WOC2018, s’ha parlat sobre nous avenços en cirurgia ocular utilitzant el sistema 3D (en cirurgia retiniana, cataracta i glaucoma) i s’han destacat les millores en els càlculs biomètrics en pacients amb astigmatisme previ a la cirurgia refractiva o de cataracta.

També, s’ha subratllat la importància de l’aplicació en oftalmologia de la nova tècnica d’imatge no invasiva anomenada Angio-ICT (l’ICR disposa d’aquest aparell des de fa uns mesos) que serveix per diagnosticar i afinar encara més les característiques de les patologies oculars.

Per acabar, s’ha de destacar l’actualització en tecnologia retiniana de cèl·lules mare que obre esperances de cara el futur.

Gran èxit de participació dels oftalmòlegs de l’ICR al WOC2018

Més de 30 oftalmòlegs de l’ICR han participat en aquest congrés:

Cursos d’instrucció

El Dr. Tsiroukis i la Dra. Pighin al curs d’instrucció que van impartir.

El Dr. Tsiroukis, la Dra. Pighin, la Dra. Manrique i el Dr. Forte, oftalmòlegs del Departament de Retina i Vitri de l’ICR, han exercit d’instructors al curs “Imatge multimodal a la retinopatia diabètica: un enfocament basat en casos”.

En aquest curs, que es composa de 4 classes, s’han exposat temes com el làser en retinopatia diabètica, protocols anti-VEFG en retinopatia diabètica, biomarcadors en OCT i OCTA en edema macular diabètic, respectivament.

Així mateix, la Dra. Berrozpe, la Dra. Alba González i la Dra. Rodríguez han participat com instructores en un curs anomenat “Tot el que s’ha de saber sobre toxina butolina”. En aquest curs d’instrucció s’han analitzat les possibilitats que existeixen sobre aquesta toxina com són les indicacions, els efectes, les dosis i les limitacions.

La Dra. Soldevila i la Dra. Alba González s’ha encarregat del curs d’instrucció “Tot el que s’ha de saber d’ambliopatia: una millor oportunitat de vida als nostres pacients”, on s’han analitzat les possibilitats de danys relacionats amb l’ambliopatia i les alternatives de tractament.

Alta participació de tots els departaments de l’ICR a les ponències

En aquest congrés, la participació dels oftalmòlegs de l’ICR ha estat un èxit sense prescendents, ja que s’han presentat nombroses ponències en les quals s’han destacat les últimes novetats tecnològiques i els darrers avenços en tècniques oftalmològiques.

Oftalmologia General

La Dra. Bruzual i la Dra. Mendoza a una sessió d’E-Poster.

La Dra. Becerra, oftalmòloga de l’ICR, ha preparat un pòster sobre “Miositis secundària a cos estrany vegetal intraorbitari ocult”, en el qual es presenta un cas clínic d’un cos estrany vegetal (CEV) intraorbitari de difícil diagnòstic mitjançant proves d’imatge.

La Dra. Mendoza ha explicat a la seva ponència la “Importància de la higiene palpebral en la cicatrització de ferides quirúrgiques facials. Estudi Comparatiu”. En ella, s’estudia l’eficàcia de la higiene palpebral en la cicatrització de les ferides palpebrals postoperatòries. Es valora també l’adherència del pacient al tractament i la satisfacció del pacient i el metge en el resultat postquirúrgic de les ferides.

La doctora, també, ha presentat el pòster “Empelt de pericrani per implantació de bola orbitària secundària: Estudi en sèrie de cinc casos”, en què es descriu l’experiència a l’ICR i la tècnica en la reconstrucció de la cavitat anoftàlmica i fòrnix amb empelt del pericrani en implant medport en la cavitat.

Glaucoma

El Dr. Antón, cap del Departament de Glaucoma de l’ICR, ha estat l’encarregat de presentar la comunicació oral titulada “Detecció de glaucoma, retinopatia diabètica i degeneració macular relacionada amb l’edat amb telemedicina, fotos i OCT”. En ella es descriu l’aplicació de telemedicina en un centre d’atenció primària dissenyat per detectar simultàniament glaucoma, retinopatia diabètica i degeneració macular associada a l’edat i en descriu els resultats obtinguts.

La Dra. Sotelo ha participat amb la presentació oral “Oclusió de la vena retiniana en pacients amb glaucoma o hipertensió ocular”, on s’avalua la prevalença de la hipertensió ocular i el glaucoma en pacients amb oclusió de la vena retiniana a l’ICR.

Retina i Vitri

La Dra. Rey ha presentat la ponència “Curs natural i maneig quirúrgic de la foveoquisis en alta miopia”, on ha descrit les característiques de la tomografia per coherència òptica, el curs natural i el maneig quirúrgic en ulls amb foveoquisis miòpica.

A més, la doctora ha exercit de ponent explicant els “Resultats i complicacions que es produeixen en la cirurgia de cataractes en pacients que s’ha sotmès anteriorment a una vitrectomia pars plana”. En aquesta comunicació, s’han avaluat els resultats i complicacions de la facoemulsificació en ulls prèviament vitrectomitzats.

Òrbita i Oculoplàstia

La Dra. Bruzual, la Dra. Mendoza, la Dra. Ibáñez i el Dr. Graell del Departament d’Oculoplàstia de l’ICR.

El Departament d’Oculplàstia de l’ICR ha participar al WOC2018 presentant diversos estudis, tècniques quirúrgiques i casos clínics interessants que han pogut compartir i discutir amb oftalmòlegs internacionals.

La Dra. Ibáñez, cap del Departament d’Òrbita i Oculoplàstia de l’ICR, ha estat l’encarregada de presentar la ponència titulada “Limfomes orbitaris en població espanyola. Estudi descriptiu i efectes secundaris del tractament amb radioteràpia”. En aquesta presentació es desciu l’edat mitjana al diagnòstic, sexe, motiu de consulta, estadi al diagnòstic i resposta al tractament. Així mateix, detalla la freqüència i gravetat dels efectes secundaris associats al tractament amb radioteràpia.

El Dr. Graell ha presentat la ponència “Canaliculitis primària: perfil demogràfic, troballes clíniques. microoganismes i tractament”. En aquesta presentació s’analitza el perfil demogràfic, la presentació clínica, els microorganismes causants, el tractament realitzat i les possibles seqüeles dels pacients amb canaliculitis primària a l’ICR.

Així mateix, el Dr. Graell també ha estat l’encarregat de parlar a la ponència “Estudi de l’epífora i del punt lacrimal abans i després d’una cirurgia de cataractes”, en què es relaciona l’epífora postquirúrgica de la cirurgia de cataracta amb els canvis del punt lacrimal.

La Dra. Bruzual ha presentat la comunicació “Reconstrucció complexa de la parpella inferior i caire intern després d’una resecció de carcinoma basocel·lular amb pericrani i Flap Mustarde”. En aquesta ponència s’ha explicat una nova tècncia de reconstrucció massiva de la parpella inferior.

A més, la Dra. Bruzual també ha parlat a la ponència sobre “Estudi de l’index de vascularització de la coroide en pacients amb queratocon vs. controls sans utilitzant la tomografia de coherència òptica de Swept-Source basades en tècniques de binarització”. Aques póster té com objectiu analitzar la densitat de la coroide en població amb queratocon utilitzant tecnologia Swept-Source OCT i comparant amb població sana del mateix gènere i edat.

Oftalmologia Pediátrica

La Dra. Alba González durant la comunicació oral que va presentar.

El Dr. Espinosa-Saldaña va presentar la ponència “Tracolimus 0,03% en queratoconjuntivitis en nens”. Té com objectiu determinar si l’ús de Tracolimus 0,03% en casos de queratoconjuntivitis millora els símptomes i redueix l’ús tòpic de corticoisteroides.

La Dra. Alba González ha estat la ponent de la comunicació oral “Druses del nervi òptic en una tomografia, autofluorescència i escàner ocular”. A la comunicació s’han explicat els senyals específics que mostren les druses del nervi òptic en una tomografia, una autofluorescència i un escàner ocular.

Així mateix, la Dra. Alba González també ha presentat el pòster “Diagnosi d’hipervitaminosi A des de la consulta oftalmològica”, en què s’explica com reconèixer els senyals específics d’hipervitaminosi A en una exploració oftalmològica.

Neurooftalmologia

La Dra. Berrozpe ha presentat el pòster “Cas clínic: quan un glaucoma normotensiu no ho és pas”. En aquesta ponència s’han identificat les lesions que afecten la via visual per poder realitzar un tractament adequat per prevenir una pèrdua visual irreversible i evitar complicacions.

A més a més, la Dra. Berrozpe ha estat l’encarregada de parlar sobre “Quan l’agudesa visual i la valoració pupil·lar són claus per al diagnòstic”, on s’explica que l’exploració oftalmològica completa és essencial per realitzar una correcta orientació diagnòstica quan ens trobem amb un pacient que presenta una pèrdua visual inexplicada.

La Dra. Berrozpe també ha parlat en la ponència sobre “Diplopia binocular progressiva. Carcinoma escamós intraorbitari amb extensió a si cavernós”, en què s’explica com en un pacient amb antecedents de càncer se li ha de sol·licitar a l’estudi diagnòstic una prova d’imatge cerebral.

La Dra. Díaz ha exercit de moderadora a la sessió “Interdisciplinari, neurooftalmologia, imatges oculars i epidemiologia oftàlmica Sessió d’E-Pòster” i la Dra. Castillo ha moderat la sessió “Casos desafiadors en neurooftalmologia”.

Cirurgia Refractiva

El Dr. Duch, cap del Departament de Cirurgia Refractiva de l’ICR, ha exercit de moderador en el simposi organitzat per SECOIR sobre “Actualització en cirurgia refractiva” i ha participat com a conferenciant en un apartat del simposi sobre “Protocols de cirurgia refractiva”.

Així mateix, el Dr. Duch ha presentat la ponència “Avaluació per tomografia de coherència òptica de domini espectral d’edema macular posterior a la implantació de lent intraocular fàquica en cambra posterior per miopia”.

La Dra. Gutiérrez ha exercit de ponent a “Estudi de l’índex de vascularització coroidal en pacients amb queratocon utilitzant OCT amb tecnologia Swept-Source i tècniques de binarització”. En la ponència s’analitza la densitat vascular de la coroide en població amb queratocon usant tecnologia OCT Swept-Source.

La Dra. Gutiérrez també ha moderat la sessió “Lents de contacte i còrnia E-Poster Sessión I”.

Motilitat ocular i estrabisme

La Dra. Soldevila ha presentat un pòster anomenat “Estudi de prevalença al nostre centre de diploplia després d’una cirurgia de cataracta o refractiva”, en què es descriu la prevalença de diploplia en pacients que es sotmeten a cirurgia refractiva o de cataracta, s’analitzen els factors que poden afectar l’aparició i s’estudia la manera més adient per detectar els riscos d’aquesta complicació.

Articles relacionats

La Dra. Ibáñez publica un article sobre la cel·lulitis orbitària a la prestigiosa revista Survey of Ophthalmology

Recentment, la Dra. Núria Ibáñez, cap del Departament d’Òrbita i Oculoplàstia de l’ICR, ha publicat un article a la prestigiosa revista científica internacional Survey of Ophthalmology sobre cel·lulitis orbitària. Què és la cel·lulitis orbitària? La cel·lulitis orbitària és un procés inflamatori dels teixits de l’òrbita posteriors en el septe orbitari. Aquest terme s’usa comunament per […]

El Dr. Duch i el Dr. Ruiz participen al 15 Festival de Videoftalmologia

El darrer 4 de maig, el Dr. Francesc Duch, del Departament de Cirurgia Refractiva de l’ICR, i el Dr. Arturo Ruiz, del Departament de Còrnia i Cataracta de l’ICR, van participar al 15 Festival Nacional de Videoftalmologia que es va celebrar a Lleida. Al festival, que reuneix oftalmòlegs experts de tot el país, es van […]

El Dr. Jürgens publica un article sobre el futur de la cirurgia oftalmològica a la Gaceta Médica

El Doctor Ignasi Jürgens, director mèdic de l’Institut Català de Retina, ha publicat un article a la Gaceta Médica exposant la importància de la tecnologia en l’oftalmologia i quina és la seva evolució a nivell tecnològic. Objectiu de l’article En aquest article, el doctor remarca com l’oftalmologia sempre ha estat al costat de la innovació […]

La Dra. Rey publica un article sobre els resultats i les complicacions de la cirurgia de cataractes després d’una vitrectomia pars plana

La Dra. Amanda Rey, oftalmòloga del Departament de Retina i Cataracta de l’Institut Català de Retina, ha publicat un article a la prestigiosa revista científica internacional Clinical Ophthalmology, en el qual s’estudia el resultat visual i les complicacions que es produeixen a la cirurgia de cataractes en pacients que s’han sotmès anteriorment a una vitrectomia […]

Membres del Departament de Glaucoma de l’ICR al 13è Congrés de la European Glaucoma Society

La European Glaucoma Society (EGS) va celebrar el seu congrés anual del 19 al 22 de maig de 2018, al qual hi van assistir el Dr. Alfonso Antón, la Dra. Laura Beltrán, el Dr. Marcos Muñoz, la Dra. Katia Sotelo, la Dra. Eleonora Ayala i la Dra. Indira Aristeguieta, membres del Departament de Glaucoma de […]

La Dra. Rodríguez participa com a moderadora al XXVI Congrés de la Societat Espanyola d’Estrabologia i Oftamologia Pediàtrica

La Dra. Rocío Rodríguez Rivera, oftalmòloga del Departament d’Oftalmologia Pediàtrica de l’ICR, va participar al XXVI Congrés de la Societat Espanyola d’Estrabologia i Oftalmologia Pediàtrica, que es va celebrar del 10 al 12 de maig de 2018 a Tarragona, com a moderadora de la Sessió de Comunicacions Lliures i Vídeos. A més a més de […]

Publica el teu comentari

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAMENT (UE) 2016/679 posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.

Responsables: Institut Català de la Retina, S.L., Institut Català de Cirurgia refractiva, S.L. (en endavant ICR)

Contacte Delegat de Protecció de Dades: C/Pau Alcover nº 67 08017 Barcelona – rgpd@icrcat.com

Finalitat: La finalitat del tractament és gestionar la informació que ens facilita i en cas de disposar del seu consentiment, publicar el testimoni a la nostra web.

Legitimació: La base legal per al present tractament és la sol·licitud realitzada per vostè i el seu consentiment.

Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions en els quals s'organitza ICR, en part o en la seva totalitat. No es comunicarà a tercers.

Drets: En qualsevol moment, vostè por exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades DPD a la direcció establerta facilitada a contacte. També pot revocar els consentiments a altres tractament. També pot sol·licitar més informació al DPD sobre els tractaments realitzats.
En cas que consideri que s'han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

A tots els efectes, l'usuari accepta que l'opinió expressada serà exclusivament responsabilitat seva. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que se’n puguin derivar.
ICR no es farà responsable de l'exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat i legalitat de les dades, informacions o opinions publicades pels usuaris.
ICR es reserva el dret de no publicar totes les opinions dels usuaris.
El nom d'usuari és responsabilitat de l'usuari. ICR no es farà responsable de l'ús il·legal o amb fins il·lícits que altres usuaris puguin fer d'aquest nom d'usuari.

Conservació: Les dades recollides seran conservades durant el temps necessari per a la gestió sol·licitada.

Visita'ns:

ICR Seu Central Ganduxer

C/ Ganduxer, 117
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Pau Alcover

C/ Pau Alcover, 67
08017 Barcelona Veure mapa

ICR Cerignola

C/ Cerignola, 14
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Terrassa

C/ del Nord, 77
08221 Terrassa Veure mapa

Servei d’Oftalmologia ICR a la Clínica Ntra. Sra. del Remei

C/ de l'Escorial,148
08024 Barcelona Veure mapa

Centre Quirúrgic Clínica Bonanova

Pg. de la Bonanova, 22
08022 Barcelona Veure mapa

Proves i tractaments Clínica Bonanova

C/ Mandri, 63
08022 Barcelona Veure mapa

ICR Seu Central Ganduxer

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 21 hores
Dissabtes de 9 a 14 hores

Com arribar-hi Més informació

ICR Pau Alcover

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 h a 21:00 h.
Dissabte de 8:00 h a 14:00 h.

Com arribar-hi Més informació

ICR Cerignola

Telèfon 93 378 23 19
Telèfon d'urgències: 93 418 72 27

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 h a 21:00 h.

Com arribar-hi Més informació

ICR Terrassa

Telèfon 93 736 34 40

Horari:
De dilluns a divendres de 8:30 h a 14 h i de 15 h a 20 h.*

Com arribar-hi Més informació

Servei d’Oftalmologia ICR a la Clínica Ntra. Sra. del Remei

Telèfon 902 10 10 50

Horari:
Dilluns i dijous tarda de 15 h a 20 h i dilluns matí de 8 h a 14 h.

Com arribar-hi Més informació

Centre Quirúrgic Clínica Bonanova

Telèfon 934 34 09 25

Horari:
De dilluns a divendres de 7:30 h a 20:30 h.

Com arribar-hi Més informació

Proves i tractaments Clínica Bonanova

Telèfon 93 434 27 70

Com arribar-hi Més informació

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.Cookie SettingsAccept AllManage consent