Què és la radioteràpia?

La radioteràpia consisteix en la utilització de rajos d’alta energia per destruir o reduir les cèl·lules tumorals d’una zona delimitada de manera específica. L’aplicació d’aquesta radiació en l’ull ajuda a atrofiar el tumor i evita que segueixi creixent.

Quins tipus de radioteràpia hi ha?

  • La braquiteràpia, en la qual s’introdueixen uns isòtops radioactius en una placa que es col·loca en la zona a tractar. Això permet dirigir de manera molt ben delimitada la radiació en els punts que la necessiten i reduir l’impacte i els efectes de les zones adjacents.
  • La radioteràpia externa, en la qual la radiació prové d’una font externa al cos i es dirigeix cap a les zones a tractar.

En quins casos s’utilitza la radioteràpia?

La radioteràpia s’utilitza habitualment per tractar tumors intraoculars malignes, com posen ser:

  • el retinoblastoma, un tumor cancerigen que afecta habitualment els nens;
  • el melanoma de la coroide (un dels tumors intraoculars malignes més comuns en adults), de l’iris i el cos ciliar;
  • tumors metastàsics (que s’hagin estès des d’altres zones del cos a l’ull)

A més a més, també poden utilitzar-se en alguns casos de tumors benignes i orbitopatia tiroidal.

És necessària alguna prova prèvia?

La radioteràpia requereix prèviament la determinació del tipus de radioteràpia que s’haurà d’utilitzar i la delimitació detallada de la zona que s’ha de tractar. Per tal de fer-ho, és necessari un examen oftalmològic exhaustiu, així com diferents proves d’imatge i proves de detecció de metàstasi.

Com es realitza la radioteràpia?

BRAQUITERÀPIA

En el cas de la braquiteràpia, es realitza una intervenció sota anestèsia local en cirurgia ambulatòria (sense ingrés). Prèviament a la intervenció, el cirurgià determina el tipus de placa i intensitat de la radiació que ha de contenir (iode o ruteni), segons la mida del tumor i la seva ubicació. A continuació, es col·loquen les plaques en la paret de l’ull, recobrint la base del tumor intraocular.

[full_width]Després de la intervenció, la placa de radioteràpia resta en la seva ubicació durant uns dies per destruir les cèl·lules tumorals o atrofiar-les. En alguns casos (quan el tumor és de dimensions més grans), es poden utilitzar plaques amb iode, en aquest cas el pacient roman ingressat i aïllat per evitar que la radiació afecti a d’altres persones. Alguns dies després. Es pot procedir a l’extracció de la placa en una nova intervenció quirúrgica.

RADIOTERÀPIA EXTERNA

En la radioteràpia externa, els rajos es dirigeixen al tumor des de l’exterior de l’ull mitjançant un aparell, que pot ser de diferents tipus (teràpia de protons, radiocirurgia, accelerador lineal) segons el tipus de tumor a tractar.

Abans de dur a terme la radioteràpia externa, pot ser necessària una intervenció sota anestèsia petita per col·locar unes petites peces de metall que ajudaran l’administració del tractament correctament. Després d’alguns dies, es procedeix a l’administració de la radioteràpia, que pot ser necessària durant diversos dies consecutius fins obtenir els resultats desitjats.[/full_width]

Què es pot esperar després del tractament?

Després del tractament, és possible experimentar certes molèsties oculars. A més a més, es poden seguir una sèrie de consells higiènics per a la zona ocular:

  • rentar-se les parpelles amb sèrum fisiològic i assecar-se-les amb cura;
  • evitar l’aigua directa en l’ull (evitar aigua de piscina i mar durant uns dies)
  • evitar qualsevol fricció o rascada en els ulls;

L’efecte final de la radiació en el tumor no es pot determinar fins passats uns mesos, però és un tractament altament efectiu que, en alguns pacients, pot fer-los conservar la visió, segons el tipus de melanoma i la seva ubicació. En els casos en els quals el tumor se situï a prop del nervi òptic, el pronòstic visual pot ser pitjor.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 08/02/2024

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.