Il·lustració esquemàtica representant algunes distròfies corneals, amb un augment de detall a la part de la còrnia.

Què són les distròfies corneals?

Les distròfies corneals són un grup de trastorns genètics que apareixen amb molta freqüència a la còrnia (la part més anterior de l’ull que està per sobre de  l iris i la pupil·la i és com un cristall transparent quan està sa). Per sort, la majoria són trastorns sense cap conseqüència visual, per tant,  d’una gravetat lleu, encara que en altres casos pot derivar en la necessitat de realitzar un trasplantament de còrnia. A les distròfies corneals es produeix una alteració en alguna de les 5 capes de la còrnia. L’afectació pot anar des d’un lleu trastorn en l’adherència de les capes, passant per una acumulació anormal de cert material (normalment en la capa mitjana de la còrnia), i fins a un dèficit del nombre de cèl·lules que recobreixen la còrnia per la part interna. La majoria de distròfies corneals afecten tots dos ulls, progressen de manera gradual i generalment lenta, i es transmeten genèticament.

La còrnia consta de cinc capes:

  • l’epiteli, la capa protectora i més exterior de la còrnia;
  • la membrana de Bowman, una segona capa protectora i resistent;
  • l’estroma, la capa més gruixuda de la còrnia, feta d’aigua, col·lagen, fibres i altres teixits connectius que enforteixen aquesta estructura i la fan transparent i flexible;
  • la membrana de Descemet, una capa protectora interna, fina i resistent; i
  • l’endoteli, la capa més interior composta per cèl·lules que bombegen l’excés d’aigua fora de la còrnia.

Quins símptomes presenten les distròfies corneals?

Les distròfies corneals poden presentar diferents símptomes depenent del tipus.

Pot donar-se des d’una falta de símptomes fins a una opacificació de la còrnia a causa del material que s’hi acumula, cosa que provoca una pèrdua de visió o visió borrosa. En molts casos, també pot comportar una erosió corneal, en la qual l’epiteli, la capa més exterior de la còrnia, no s’enganxa correctament a la capa següent, la membrana de Bowman. Les erosions corneals provoquen dolor ocular, que pot ser suau o agut, sensibilitat a la llum i sensació de cos estrany a l’ull.

Infografia de les diferents parts de la còrnia i de l'ull involucrades en distròfies corneals.

Quins tipus de distròfies corneals hi ha?

Hi ha més de 20 tipus diferents de distròfies corneals, que s’agrupen normalment en tres categories, segons la capa de la còrnia que es veu afectada.

  • Distròfia corneal anterior o superficial. Afecta a les capes més exteriors de la còrnia: l’epiteli i la membrana de Bowman.
  • Distròfies corneals estromals. Afecten a l’estroma, la capa intermèdia i més gruixuda de la còrnia.
  • Distròfies corneals posteriors. Afecten a les zones més internes de la còrnia: l’endoteli i la membrana de Descemet. La més comuna és la distròfia de Fuchs.

Com es tracten?

El tractament de la distròfia corneal dependrà del tipus i de la gravetat dels seus símptomes. En absència de símptomes, l’oftalmòleg controlarà la malaltia per veure si evoluciona. En altres casos, pot ser necessària l’administració de gotes, pomades o fins i tot la realització de tractaments làser.

Moltes persones afectades per una distròfia corneal pateixen erosions corneals en repetides ocasions. Aquest tipus d’afectació pot tractar-se mitjançant antibiòtics, gotes lubrificants, pomades o lents de contacte toves especials per protegir la còrnia. Si l’erosió persisteix, poden valorar-se altres opcions terapèutiques, com ara l’ús de la teràpia làser o una tècnica de raspatge corneal.

En casos més greus, pot ser necessari un trasplantament de còrnia (o queratoplàstia), mitjançant el qual se substitueix el teixit corneal malmès o malalt per teixit corneal sa d’un donant. Avui dia  estem realitzant trasplantaments de còrnia parcials, per la qual cosa som capaços de substituir només la part danyada de la còrnia i preservar la resta si està sana. D’aquesta manera es minimitzen els riscos, tant operatoris com d’un rebuig posterior. A més, s’accelera la recuperació visual. En el cas de les distròfies endotelials (com la de Fuchs), es realitza un trasplantament parcial només de la capa posterior (o queratoplàstia endotelial).

Els trasplantaments de còrnia, malgrat ser a l’últim graó terapèutic, han demostrat ser un procediment molt avantatjós en pacients amb poca visió, les còrnies dels quals es troben considerablement danyades per culpa d’una distròfia corneal.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 11/03/2024

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.