Què és la microscòpia especular?

La microscòpia especular és una prova òptica que serveix per estudiar la còrnia, la capa cel·lular transparent que recobreix l’ull, concretament l’estructura coneguda com a teixit endotelial de la còrnia, així com determinar el número, la forma i la mida de les seves cèl·lules endotelials. Mitjançant la microscòpia especular s’obtenen imatges d’alta resolució, de manera que es pugui fer una anàlisi d’aquestes imatges, fer un estudi morfomètric de les cèl·lules i detectar possibles lesions en aquesta estructura.

En general, una persona jove sana mostra en aquesta capa interna un patró uniforme de cèl·lules hexagonals i amb la mateixa mida. Aquest patró es pot veure alterat a mesura que creixem, per causes patològiques o per procediments quirúrgics. Com a conseqüència a aquest canvi, hi pot haver una pèrdua de cèl·lules i inclús en situacions avançades de pèrdua cel·lular, una disminució de la visió.

Per a què s’utilitza

La microscòpia especular s’utilitza principalment pel preoperatori sistemàtic dels pacients que desitgen realitzar una cirurgia de cataractes o cirurgia d’implant de lents fàquiques. També s’utilitza per al diagnòstic i seguiment de distròfies i degeneracions corneals.

Abans de la prova

La tècnica no requereix cap preparació prèvia, tot i que és important realitzar-la sense les lents posades per poder obtenir els resultats de manera adequada.

En cas de sospita de resultats alterats per ús de lents de contacte, es recomanarà repetir la prova amb un descans de 48h d’aquestes.

Després de la prova

La microscòpia especular és una tècnica no invasiva, pel que no requereix contacte directe amb l’ull ni produeix reaccions adverses. Després de la prova, per tant, es pot realitzar sense cap problema qualsevol activitat del dia a dia.

Com es realitza

La prova es realitza mitjançant un microscopi especular de no contacte, que avalua les cèl·lules de la capa corneal més interna, estudia la seva densitat, la mida i la forma. El microscopi utiltizat és el CEM-530, l’equip a més de caracteritzar la capa endotelial permet conèixer el valor de l’espessor corneal com un paquímetre.

Aquesta tècnica es basa en projectar un feix de llum amb un determinat angle sobre la còrnia de l’ull. La llum es reflecteix a l’endoteli corneal i és recollida altra vegada per l’instrument, que amplifica la zona il·luminada i analitza el patró cel·lular, determinant la densitat de cèl·lules a la zona de la captura. Una vegada recollides les dades, l’oftalmòleg serà l’encarregat d’interpretar els resultats i transmetre’ls durant la pròxima visita.

El departament encarregat de realitzar la prova és el Departament d’Optometria, que és qui realitza totes les proves oftalmològiques necessàries per al diagnòstic i el seguiment de les diferents patologies oculars i de tot el sistema visual. El Departament compta amb els equips diagnòstics més avançats i amb la tecnologia més moderna, i els seus prop de 50 optometristes estan formats específicament per a la realització d’aquestes proves.

Resultats d'una microscòpia especular

Preguntes freqüents

Pot causar alguna mena de molèstia?

No, ja que en ser una tècnica no invasiva no contacta amb l’ull, pel que no causa cap dany.

S’ha de venir acompanyat?

No, aquesta prova no requereix que vingui acompanyat d’una altra persona.

S’ha d’acudir en dejú?

No és necessari acudir en dejú per la realització de la prova.

Quant es triga a obtenir els resultats de la prova?

Les dades s’obtenen en el mateix moment de la realització de la prova. Si es precisa un informe per un oftalmòleg, la prova informada es remetrà en pocs dies.

Pot l’optometrista interpretar el resultat de la prova en el moment de la seva realització?

L’optometrista és l’encarregat de practicar la prova i té els coneixements per confirmar la seva correcta realtització. Qui ha d’interpretar i informar dels resultats obtinguts és l’oftalmòleg, qui ho farà tenint el context clínic després d’una anamnesi i exploració completes del pacient.

Quins són els valors normals que s’obtenen en una microscòpia especular?

Els valors normals en aquesta prova no són unes xifres exactes. No es poden determinar interpretant únicament la prova. L’oftalmòleg els interpreta en el context de la simptomatologia del pacient i de l’exploració oftalmològica.

Es pot conduir després de la prova? ¿I dutxar-se?

Sí, després de la prova es pot dur a terme qualsevol activitat del dia a dia, tals com conduir o dutxar-se.

 

Més informació

What Specular Microscopy Reveals About Your Patients. Review of cornea and contact lenses

Specular Microscopy. American Academy of Ophthalmology

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 08/02/2024

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.