Què és la topografia corneal?

La topografia o tomografia corneal és una prova diagnòstica no invasiva que consisteix en un estudi de la geometria de la còrnia, amb l’objectiu d’analitzar les irregularitats que pot haver-hi en el relleu i la curvatura de la seva superfície.

Per a què s’utilitza?

L’estudi de la forma de la còrnia permet detectar múltiples patologies o problemes oculars, així com obtenir alguns dels paràmetres oculars que intervenen en el càlcul de les lents intraoculars en la cirurgia de cataractes i avaluar si un pacient és un bon candidat per a sotmetre’s a una cirurgia refractiva amb tècnica de superfície (LASIK/PRK) -miopia, hipermetropia, astigmatisme i vista cansada-.
Algunes de les malalties que es poden detectar mitjançant una topografia corneal són les distròfies corneals, l’herpes ocular i el queratocon. Aquesta prova també es realitza abans i després d’un trasplantament de còrnia.

Abans de la prova

En cas que s’utilitzin lents de contacte s’han de deixar-les uns dies (24h si són lents toves i 48h si són rígides) abans de la realització de la prova. Si vostè no utilitza lents de contacte, la tècnica no requereix de cap preparació prèvia, encara que és important tenir una bona hidratació ocular.

Després de la prova

Es tracta d’una tècnica no invasiva, per la qual cosa no requereix de contacte directe amb l’ull ni produeix reaccions adverses. Després de la prova, per tant, es pot realitzar sense cap problema qualsevol activitat del dia a dia.

Com es realitza

La topografia corneal és una prova ràpida i totalment automàtica. El pacient ha d’asseure’s amb el mentó i el front recolzats en topògraf. En aquest moment l’optometrista farà una imatge i un ordinador connectat a l’equip crearà un mapa digitalitzat amb diferents colors que simularan el relleu i la curvatura de la còrnia

El departament encarregat de realitzar la prova és el Departament d’Optometria, que és qui realitza totes les proves oftalmològiques necessàries per al diagnòstic i el seguiment de les diferents patologies oculars i de tot el sistema visual. El Departament compta amb els equips diagnòstics més avançats i amb la tecnologia més moderna, i els seus prop de 50 optometristes estan formats específicament per a la realització d’aquestes proves.

Resultats d'una topografia corneal.

Preguntes freqüents

Pot causar alguna mena de molèstia?

La topografia no produeix cap molèstia, ja que no hi ha contacte directe amb l’ull ni s’aplica cap mena de col·liri.

S’ha de venir acompanyat?

No, aquesta prova no requereix que vingui acompanyat d’una altra persona.

S’ha d’acudir en dejú?

No és necessari acudir en dejú per la realització de la prova.

Quant es triga a obtenir els resultats de la prova?

Les dades s’obtenen en el mateix moment de la realització de la prova. Si es precisa un informe per un oftalmòleg, la prova informada es remetrà en pocs dies.

Pot l’optometrista interpretar el resultat de la prova en el moment de la seva realització?

L’optometrista és l’encarregat de practicar la prova i té els coneixements per confirmar la seva correcta realtització. Qui ha d’interpretar i informar dels resultats obtinguts és l’oftalmòleg, qui ho farà tenint el context clínic després d’una anamnesi i exploració completes del pacient.

Quins són els valors normals que s’obtenen en una microscòpia especular?

En oftalmologia, els valors normals no es poden determinar de manera generalitzada, han d’estudiar-se de manera global tots els paràmetres oculars del pacient per a poder parlar de normalitat. Per tant, ha de ser l’oftalmòleg qui els interpreti en última instància.

Es pot conduir després de la prova? ¿I dutxar-se?

Sí, després de la prova es pot dur a terme qualsevol activitat del dia a dia, tals com conduir o dutxar-se.

Quina és la diferència entre una topografia corneal i una paquimetria?

La paquimetria és una tècnica que permet analitzar el gruix o espessor de la còrnia que és un paràmetre específic. En canvi, la topografia corneal estudia la forma, el relleu i la curvatura d’aquesta, en molts casos també espessor.

Més informació

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 08/02/2024

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.