Com és el desenvolupament visual d’un nen en el primer any de vida?

Medical content revised by - Last revision 31/07/2017
Com és el desenvolupament visual d’un nen en el primer any de vida?

La visió d’un nen experimenta molts canvis durant el primer any de vida. A cada visita, l’oftalmòleg pediàtric li revisarà la visió per controlar i garantir que el desenvolupament visual del nen o nena té lloc de manera adequada. Si el nadó ha nascut de manera prematura, les etapes de desenvolupament visual establertes a continuació s’han de tenir en compte des de la data en què se surti de comptes, no des de la data en què el nadó va néixer realment.

Adaptació a la llum i inici de la focalització després de néixer

En néixer, els nadons són molt sensibles a la llum intensa. Per aquest motiu, pot ser que semblin petites les seves pupil·les, que limiten la quantitat de llum que els entra pels ulls. Un nadó pot veure alguna cosa situada al seu costat amb la visió perifèrica (lateral), però la seva visió central segueix en desenvolupament.

En un parell de setmanes, a mesura que la retina es va desenvolupant, les pupil·les del nadó es fan més àmplies i poden veure rangs de foscor i claredat, així com patrons. Les formes grans i els colors brillants poden començar a atreure la seva atenció, i els nadons poden començar a focalitzar objectes situats davant d’ells.

Amb un mes d’edat, el nadó pot començar a enfocar breument la seva cara, però pot ser que segueixi preferint objectes de color brillant situats a fins gairebé un metre. Els nens són capaços de veure el que passa en una habitació fins i tot en néixer, però els interessen bàsicament els objectes que es troben molt a prop seu.

Entre els dos i els quatre mesos: enfocament i seguiment d’objectes en moviment

Durant els primers dos mesos, els ulls dels nadons no funcionen molt bé junts. Potser observi que semblen estar creuats o que van cap als costats. En la majoria de casos, és una cosa normal que es corregirà per si sol. No obstant això, si un dels ulls del seu nadó sembla desviar-se constantment cap al nas o cap a fora, consulteu amb el oftalmopediatra.

A partir dels dos mesos, normalment els nadons són capaços de seguir un objecte en moviment amb la mirada, i la seva coordinació visual millora. De fet, al voltant dels tres mesos d’edat, és possible que el nadó tingui la suficient coordinació ocular i de braços com per colpejar un objecte en moviment proper.

Als tres mesos, els ulls del nadó haurien de funcionar bé junts i enfocar i seguir objectes. Si això no succeeix, consulteu amb el oftalmopediatra.

Entre els cinc i els vuit mesos: abast d’objectes, reconeixement i memòria

Al voltant dels cinc mesos, la capacitat del nadó de determinar a quina distància es troben els objectes (coneguda com a percepció de la profunditat) s’ha desenvolupat millor. Vine el món en tres dimensions de manera més completa, i és una cosa que resulta evident a mesura que aprenen a assolir objectes que es troben lluny i prop. També aconsegueixen una bona visió en colors a aquesta edat, encara que no tan desenvolupada com la d’un adult.

En aquest punt, un bebè pot reconèixer al seu progenitor des de l’altra punta d’una habitació i somriure-li, així com també distingir objectes de l’exterior a través d’una finestra. També poden recordar de quin objecte es tracta fins i tot encara que només vegin una part d’ell.

En general, els nadons comencen a gatejar al voltant dels vuit mesos, el que millora la coordinació entre els seus ulls i les seves mans encara més.

Entre els nou mesos i l’any: subjecció, adherència i moviment

Sobre els nou mesos d’edat, els nadons poden calcular les distàncies bastant bé. És quan comencen a intentar aixecar-se per mantenir-se dempeus. Al voltant dels deu mesos, els nadons poden calcular i apreciar les distàncies prou bé com per agafar alguna cosa entre el seu polze i el dit índex.

Als nou mesos, el color dels ulls del nadó sol aconseguir la seva tonalitat definitiva, encara que no és infreqüent apreciar alguns canvis subtils més tard.

En complir l’any, la majoria de nadons gategen i comencen a intentar caminar.

Com puc assegurar-me que el desenvolupament visual del meu nadó és el correcte?

Els problemes oculars o visuals poden retardar el desenvolupament d’un nadó. Per aquest motiu, és important detectar-los com més aviat millor per proporcionar-los l’ajuda que necessiten per créixer i aprendre correctament.

Per garantir que el desenvolupament visual del nadó és el correcte, poden seguir els següents consells:

  • Observi i detecti qualsevol símptoma que indiqui un problema visual o ocular. Alguns d’aquests símptomes poden incloure la desviació cap a fora o cap a dins dels ulls o retards significants en el seguiment d’objectes en moviment. En cas de detectar-los, vagi al oftalmopediatra.
  • Comproveu que el nadó passa els controls oftalmològics i pediàtrics necessaris per detectar precoçment qualsevol anomalia.
  • Consulti amb el seu pediatre les activitats per millorar el desenvolupament visual que es poden realitzar segons l’edat.

Related articles

Childhood myopia

How can myopia affect children? Myopia is a refractive defect where the images are focused in front of the retina rather than on it, causing blurred vision. Unlike hyperopia, this defect takes place either because the eyeball is too long or, more rarely, because the optical strength of the cornea and the lens are larger than necessary . There are also […]

Strabismus in childhood

We speak of childhood strabismus when a child suffers an alteration in the alignment of the eyes that causes them not to look simultaneously at the same point. Strabismus may appear in children as early as 6 months of age (congenital strabismus) or it may appear later and due to different causes. Strabismus can even occur in adults.

Hyperopia in children

What is hyperopia? Hyperopia, hypermetropia or farsightedness in childhood appears as a refractive defect whereby the image is focused behind the retina, and vision is blurred. The cause may be in the eyeball or it may be because the optical power of the cornea and lens is less than necessary. There is also a certain […]

Pediatric cataracts

Many people believe that cataracts only affect older people. However, children can also suffer them. Both the pediatrict cataract and the one that derives from aging, consist of a clounding of the natural crystalline lens of the eye, which can cause blurred vision and even blindness. In adults, cataracts usually appear many years after the […]

Do you have any questions?

Contact us or request an appointment with one of our Pediatric Ophthalmology specialists.

Visit us at:

ICR Ganduxer Headquarters

C/ Ganduxer,117
08022 Barcelona See map

ICR Pau Alcover

C/ Pau Alcover 67
08017 Barcelona See map

ICR Cerignola

C/ Cerignola, 14
08022 Barcelona See map

ICR Terrassa

C/ Del Nord, 77
08221 Terrassa See map

ICR Service at Clínica Ntra. Sra. del Remei

C/ de l'Escorial,148
08024 Barcelona See map

Clínica Bonanova Surgical Center

Passeig Bonanova, 22
08022 Barcelona See map

Clinica Bonanova Tests and Treatments

C/ Mandri, 63
08022 Barcelona See map

ICR Ganduxer Headquarters

Telephone number +34 93 378 23 19
Emergencies phone number: +34 93 418 72 27

Opening hours:
Monday to Friday 8 a.m. to 9 p.m.
Saturdays 9 a.m. to 2 p.m.

How to get there More information

ICR Pau Alcover

Telephone number (+34) 93 378 23 19

Opening hours:
Monday to Friday from 8 am to 9 pm. Saturday from 8 am to 2 pm.

How to get there More information

ICR Cerignola

Telephone number +34 93 378 23 19

Opening hours:
Monday to Friday 8 a.m. to 9 p.m.

How to get there More information

ICR Terrassa

Telephone number +34 93 736 34 40

Opening hours:
Monday to Friday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and 3 p.m. to 8 p.m.

How to get there More information

ICR Service at Clínica Ntra. Sra. del Remei

Telephone number 902 10 10 50

Opening hours:
Monday to Thursday from 3 p.m. to 8 p.m. and Monday mornings from 8 a.m. to 2 p.m.

How to get there More information

Clínica Bonanova Surgical Center

Telephone number 934 34 09 25

Opening hours:
Monday to Friday from 7:30 a.m. to 8:30 p.m.

How to get there More information

Clinica Bonanova Tests and Treatments

Telephone number +34 93 434 27 70

How to get there More information