Un estudi científic conduït per investigadors de la Washington University de Saint Louis, als EUA, suggereix que un escàner de retina podria mostrar els primers signes d’Alzheimer.

Això podria suposar una revolució per a la detecció d’aquesta malaltia neurodegenerativa que, a dia d’avui, segueix sent incurable.

Aquesta nova forma de diagnòstic, de fàcil execució i de baix cost econòmic, permetria la detecció precoç de la malaltia per així facilitar l’inici del tractament a temps i frenar l’evolució d’aquest tipus de demència.

Com es va dur a terme l’estudi?

Durant l’estudi, els investigadors van examinar 30 persones sense cap símptoma de patir Alzheimer.

Aquestes persones, es van sotmetre a dos tipus de proves: una tomografia per emissió de positrons (PET scan) i una anàlisi del líquid cefalorraquidi.

Gairebé la meitat d’elles, van presentar marcadors de la malaltia en forma de proteïnes o cúmuls de proteïnes típics en persones amb Alzheimer.

Després de tot això, es va sotmetre a totes les persones participants a una nova prova: una angiografia amb tomografia de coherència òptica (OCT). Aquesta prova serveix per aconseguir imatges de seccions de la retina i estudiar amb tot detall les estructures retinals.

Les persones amb signes d’Alzheimer van presentar canvis a la retina

Aquesta última prova va mostrar que aquelles persones que presentaven marcadors de la malaltia d’Alzheimer a les dues primeres proves, també manifestaven canvis a la retina durant l‘OCT.

En canvi, aquells sense signes d’Alzheimer tenien una retina normal.

El diagnòstic per OCT, ràpid i econòmic

Els investigadors van destacar els tres grans avantatges del diagnòstic d’Alzheimer a través d’una OCT: és una prova ràpida, no invasiva i econòmica.

En canvi, la tomografia per emissió de positrons i l’anàlisi de líquid cefalorraquidi són exàmens mèdics de difícil execució, invasius i amb un cost elevat.

És per això que, en la major part dels casos, l’Alzheimer no es diagnostica amb aquest tipus d’exàmens clínics, sinó amb proves de memòria o amb l’observació de canvis de comportament del pacient.

Per aquest motiu, en molts casos, la demència es diagnostica quan ja està massa avançada i els tractaments per frenar-la són ja ineficaços.

L’inici d’un futur esperançador

Aquest estudi suposa un avenç en la detecció precoç de l’Alzheimer. No obstant això, es tracta d’una investigació a petita escala i, per tant, caldrà que es duguin a terme nous estudis en aquesta direcció.

L’ull és una de les zones del cos humà que ens permet observar més informació: vasos sanguinis, nervis i altres tipus de teixit, que a altres zones resulta complicat examinar.

Si sumem aquest factor al fet que la retina està connectada directament al cervell, la detecció de malalties neuronals a través de l’ull pot suposar l’inici d’un futur esperançador pel que fa el diagnòstic precoç i el tractament per retardar el desenvolupament d’aquest tipus de malalties neurodegeneratives sense cura.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 17/09/2020

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.